Retribucions específiques d'interinitats i substitucions

Si es substitueix un docent que té assignat un càrrec de tutoria, i aquesta substitució té una durada igual o superior als 3 mesos, es té dret al cobrament del complement corresponent.

Aquí teniu la normativa

Resolució TRI/874/2006 Acord de la mesa sectorial

i el model de sol·licitud per demanar el cobrament

Reclamació cobrament tutoria

Podeu veure aquest tema a l'apartat Horari i retribució dels diferents tipus de jornada

Les vacants a jornada sencera i les mitges vacants són les úniques que tenen data de finalització 31/08. La resta tenen data de finalització 30/06
  1. Deduccions per al professorat interí i substitut

La retenció per IRPF és variable, des d'un 2% els primers mesos de l'any fins a un 30% o superior cap a final d'any (a partir del setembre). Recordeu que es pot sol·licitar un percentatge de retenció d'IRPF fix per tal de cobrar el mateix cada mes (podeu trobar la sol·licitud a l'apartat Conceptes retributius bàsics. La meva nòmina).

Les deduccions per MUFACE i Drets Passius, pròpies dels funcionaris d'abans del 2011, no existeixen; en canvi, observem a la nòmina les deduccions corresponents a la Seguretat Social (Atur, Contingències comunes i Formació contínua):

Seguretat Social Percentatge
Atur 1,55%
Contingències comunes 4,70%
Formació professional 0,10%
  • Darrera modificació: 27/05/2023 02:46