Novetats

Increment salarial 2021

El compliment dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) implicarà un increment de totes les retribucions del 0,9% aquest 2021, serà efectiu amb caràcter retroactiu al mes de gener de 2021 i s'aplicarà a partir del mes de setembre de 2021 atès que el Govern de la Generalitat s'ha demorat en l'aprovació del Decret corresponent que estava obligat a aprovar.

Estat de els pagues sostretes els anys 2012, 2013 i 2014

Procediment d'abonament de les pagues sostretes

S'efectua de la següent manera:

  • D’ofici per part de l’Administració: Per a tot el personal en situació de servei actiu i a tots aquells a qui ja ha retornat alguna paga prèviament tot i estar jubilats, haver marxat a altres CA, etc.
  • A sol·licitud de les persones interessades: Si hi ha hagut un canvi de compte bancari des de l'últim cobrament. En cas de defunció de la persona beneficiària, la sol·licitud correspon als hereus.
  • Obert el tràmit pel personal que ha deixat de prestar serveis, per extinció de la relació de serveis, per haver passat a altres situacions administratives o per canvi de destinació al sector públic o a d’altres administracions, i que hagi modificat les seves dades bancàries. EL PROFESSORAT EN ACTIU NO HA DE FER CAP TRÀMIT, TAMPOC AQUELLS JUBILATS QUE MANTENEN EL COMPTE BANCARI EN QUE VAN COBRAR LA DARRERA NÒMINA DEL DEPARTAMENT.

En cas de defunció de la persona amb dret a l’abonament de les quanties corresponents, als hereus conforme a les normes del dret civil, amb el benentès que no caldrà sol·licitar l’abonament ni acreditar novament la condició d’hereu si ja es van percebre devolucions corresponents a la paga extraordinària de 2012 i/o 2013.

  • Darrera modificació: 18/10/2021 22:26