Aquesta és una revisió antiga del document


Taules de retribució

Aquestes taules retributives s'han calculat d'acord amb la previsió d'augment d'1% de les nostres retribucions per al 2016 contemplada a la “Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016”.

A hores d'ara, però, el Govern de la Generalitat de Catalunya no ha confirmat (només ha mostrat la seva voluntat a les meses de funció pública i no es va arribar a cap acord parcial) si aplicarà aquest augment de l'1% a tots els complements salarials que depenen del seu àmbit de gestió.

Així, només podem garantir l'exactitud dels següents conceptes retributius:

-sou (mensualitat ordinària/pagues extra)

-triennis ( mensualitat ordinària/pagues extra)

-complement de destinació

-cotitzacions a Muface/Drets Passius

La resta de conceptes que apareixen a aquestes taules pot sofrir canvis que, en tot cas, seran actualitzats en aquest mateix espai web.

Taules retributives 2016

Taules retributives 2015

Taules retributives 2014

Taules retributives 2013

  • Darrera modificació: 30/12/2015 09:09