El nostre sou i la crisi

Us presentem quatre models de taules retributives (depenent de l'antiguitat) en les quals es pot apreciar l'impacte de la crisi al salari del professorat públic de Secundària de Catalunya.

Dintre de les retribucions de 2018 hem inclòs la part de la paga de 2012 que la Generalitat de Catalunya va tornar el mes d'abril. En aquests quadres comparatius no es reflecteixen la resta de retallades aplicades al sector i que empitjoren les nostres condicions laborals: augment de 18 a 19 hores lectives, augment de 24 a 28 hores de permanència al centre en horari fix, increment de ràtios d'alumnes, supressió del FAS i eliminació d'aportacions al Pla de Pensions, disminució progressiva de la dotació de funcionament ordinari dels centres, increment de l'IRPF i altres impostos…

Com a dada rellevant cal esmentar que la paga extraordinària únicament es va percebre al 100% els mesos de desembre de 2009 i de juny de 2010.

Sense antiguitat

El salari real s'obté en dividir el salari brut per l'índex de l'IPC

9 anys d'antiguitat

18 anys d'antiguitat

30 anys d'antiguitat

A la gràfica següent es pot observar clarament la reducció salarial dels darrers 10 anys (encara cobrem un 2,1% menys que l'any 2009) i comprovar l'agreujament de les retallades que ha suposat l'augment de l'IPC (el darrer any ha apujat un 1,4%, però des del desembre de 2009 fins al desembre de 2018, ha apujat un 14,3% a Catalunya), minvant el nostre poder adquisitiu en un 14,35%.

La davallada dels nostres salaris al detall

L'any 2010 es va produir una rebaixa significativa de les nostres retribucions, sobretot a les pagues extraordinàries. A la següent taula podeu veure com han anat evolucionant cadascun dels conceptes que trobem a la nostra nòmina.

  • Darrera modificació: 28/07/2021 18:22