Aquesta és una revisió antiga del document


Retribucions

En aquest apartat podreu trobar informació diversa al voltant de les retribucions del professorat de l'ensenyament secundari públic depenent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. La informació s'organitza en els següents apartats:

Normativa general hi trobareu enllaços a la normativa general i específica que marca les nostres retribucions.

Conceptes retributius bàsics és un glossari amb una descripció breu de tots aquells conceptes que trobem a la nostra nòmina (triennis, complements, deduccions, etc.), accés a models de sol·licituds…

Paga extraordinària on trobareu exemples de com es calcula, els períodes de meritació, casos en què s'abona proporcionalment, etc.

Estadis de promoció docent què és necessari per assolir-los, models de sol·licituds, retribucions associades, etc.

Taules de retribució de l'any 2013

El nostre sou i la crisi on podreu trobar informació detallada de com han evolucionat els nostres salaris des del començament de la crisi.

Fulls informatius d'ASPEPC-SPS de l'àrea de retribucions

Retribucions d'interinitats i substitucions

Novetats

  • Darrera modificació: 06/08/2013 01:13