Malalties professionals reconegudes per als docents

En el cas del personal docent, únicament es reconeix com a malaltia professional els “nòduls de les cordes vocals a causa dels esforços sostinguts de la veu per motius professionals”. No s'inclouen altres problemes de la veu com afonies, ni els problemes posturals (mals d'esquena, etc.), ni els de tipus psíquic (estrès, depressió o ansietat, entre altres).

Legislació:

REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre por el cual se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE núm. 302, de 19 de desembre)

  • Darrera modificació: 30/09/2013 20:39