Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
professorat:salut_laboral:malalties_professionals [10/08/2013 14:06]
ramon.panades@secundaria.info
professorat:salut_laboral:malalties_professionals [30/09/2013 20:39] (actual)
ramon.panades@secundaria.info [Única malaltia professional reconeguda als docents]
Línia 9: Línia 9:
 **Legislació:​** ​ **Legislació:​** ​
  
-REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de novembre, ​por el cual se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE núm. 302, de 19 de desembre)+[[http://​www.boe.es/​diario_boe/​txt.php?​id=BOE-A-2006-22169|REAL DECRETO 1299/2006, de 10 de noviembre]] ​por el cual se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE núm. 302, de 19 de desembre)
  • Darrera modificació: 10/08/2013 14:06