Curs 2012-2013

RESOLUCIÓ ENS/2239/2012, de 26 d'octubre, per la qual s'anuncia la convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes, a les escoles d'art i superiors de disseny i als centres de formació de persones adultes.

  • Termini de presentació de sol·licituds: del 6 al 22 de novembre de 2012
  • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: gener de 2013
  • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: març de 2013
  • Publicació de la llista amb l'adjudicació definitiva: maig de 2013

Envia

ALTA 151219

al número 668 556 777 i rebràs un SMS els dies de les publicacions de:

  • la llista de participants amb la puntuació
  • la llista amb l'adjudicació provisional
  • la llista amb l'adjudicació definitiva

Estat de la vostra subscripció

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos

Preguntes més freqüents sobre la convocatòria

  • Darrera modificació: 02/10/2014 21:33