Curs 2016-2017

RESOLUCIÓ ENS/2293/2016, d'11 d'octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

SECUNDARIA.INFO núm. 159. Concurs de trasllats 2016-2017: resum de la convocatòria

SECUNDARIA.INFO núm. 160. Concurs de trasllats 2016-2017: barem.

Podeu seguir totes les novetats sobre el concurs de trasllat a l'etiqueta #Concurs de Trasllats del nostre Portal de notícies
 • Termini de presentació de sol·licituds: del 8 al 28 de novembre de 2016
 • Publicació de la llista de participants amb la puntuació: entre gener i febrer del 2017 (5 dies hàbils per a reclamacions)
 • Data límit de publicació de les vacants provisionals: 15 de febrer de 2017
 • Publicació de la llista amb l'adjudicació provisional: a primers de març del 2017 (10 dies naturals per a reclamacions i renúncies de participants voluntaris)
 • Data límit de publicació de les vacants definitives: 6 d'abril de 2017
 • Publicació de la resolució definitiva: cap a mitjans de maig del 2017 (contra la qual es podrà interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos)
 • Presa de possessió de la nova destinació: 1 de setembre de 2017

del 8 al 28 de novembre de 2016

Aplicatiu d'ASPEPC·SPS: Cercador de centres i generador de peticions (base de dades actualitzada 09/11/2016)

 • Abans de començar la tramitació telemàtica de la sol·licitud és recomanable llegir la Resolució de la convocatòria (vegeu l'apartat Normativa, en aquesta mateixa pàgina).

 • L'aplicació disposa d'una Ajuda amb informació important per omplir la sol·licitud. Un cop entreu a l'aplicació i abans de fer l'enviament final, podeu modificar les dades tantes vegades com calgui; després de 20 minuts d'inactivitat, l'aplicació es tanca automàticament i pot ser que es perdin els canvis no desats.

 • Per ajudar a formalitzar la sol·licitud de participació, l'aplicació informàtica incorpora dades i càlculs del sol·licitant relatius a l'antiguitat, les titulacions, mèrits i treballs desenvolupats. Aquesta informació s'obté, sempre que sigui tècnicament possible, del registre informàtic de personal docent del Departament d'Ensenyament; les dades són una eina de suport administratiu i l'Administració les modifica d'ofici en qualsevol moment del procediment si són inexactes o incorrectes. Si no hi ha dades o el participant no està conforme amb les que hi ha, cal que formuli les al·legacions que consideri mitjançant l'opció que ofereix la mateixa aplicació a l'apartat corresponent.

 • En cas que vulgueu eliminar la sol·licitud tramesa telemàticament, ho podreu fer sempre que sigui durant el termini de presentació de sol·licituds (cal clicar al botó d'anul·lar). Un cop anul·lada, podreu presentar una altra sol·licitud per via telemàtica. Tancat el termini de presentació de sol·licituds, no podreu introduir cap nova sol·licitud ni modificar o anul·lar cap petició; tampoc no serà possible canviar l'ordre de prelació de les destinacions sol·licitades. 

 

Per accedir a l'aplicació us heu d'identificar amb el codi d'usuari d'Atri. Si no teniu codi d'usuari d’Atri, podeu donar-vos d'alta al registre temporal d'usuaris (conserveu aquest codi temporal durant tot el procés de tramitació i de consulta de l'adjudicació).

 • A efectes de certificació de la presentació, cal desar i imprimir una còpia dels següents documents que genera l'aplicació:
  - la sol·licitud de participació
  - el document de presentació de mèrits i al·legacions als mèrits dels apartats que ha de valorar l'Administració
  - el document de presentació de mèrits i al·legacions als mèrits dels apartats que ha de valorar la comissió avaluadora corresponent.

 • La sol·licitud es considera presentada i registrada davant de l'Administració únicament en el moment que premeu el botó Accepta i envia; un cop fet això, rebreu un missatge de correu electrònic de confirmació de l'enviament.

 • Les sol·licituds provisionals no enviades dins el termini no participaran en el procediment i no tindran efecte; tampoc no en tindran les sol·licituds enviades dins del termini però eliminades pel participant durant el termini de presentació de sol·licituds.

Si teniu dubtes o voleu fer una consulta,  adreceu-vos a:

- el servei d'atenció unificada: 900 82 82 82 (4) o sau.tic@gencat.cat (per qüestions relacionades amb el funcionament de l'aplicació) o
- els serveis territorials del Departament d'Ensenyament o el Consorci d'Educació de Barcelona (per qüestions relacionades amb les bases de la convocatòria o les dades del vostre expedient).

Només en el cas que us calgui aportar documents complementaris, heu de fer-ho (durant el termini de presentació de sol·licituds) als serveis territorials del Departament d'Ensenyament o al Consorci d'Educació de Barcelona, acompanyats d'una còpia impresa de cada un.


31/01/2015

Per accedir a les llistes us heu d'identificar amb el codi d'usuari GICAR (ATRI) o amb l'usuari temporal que vau fer servir per presentar la sol·licitud.

Termini per presentar reclamacions: de l'1 al 7 de febrer de 2017.

RESOLUCIÓ ENS/197/2017, de 6 de febrer, per la qual es fan públiques les vacants provisionals corresponents al concurs de trasllats adreçat al personal funcionari de carrera per proveir llocs de treball vacants a la Inspecció d'Educació, i llocs de treball vacants corresponents als cossos d'ensenyaments secundaris i de règim especial als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

07/03/2017

Termini per presentar desistiments i reclamacions: del 8 al 22 de març de 2017 segons el web del Departament. Segons el DOGC hauria de ser fins el 17 (10 dies naturals)

Aplicatiu de Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)

Es poden generar llistats i fer cerques per nom, cognoms, nif, centre, població, especialitat …

Dades Departament

Dades del MECD

10/05/2017

Aplicatiu de Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps)

Es poden generar llistats i fer cerques per nom, cognoms, nif, centre, població, especialitat …

Dades Departament

Dades del MECD

Real Decreto 1364/2010, de 29 de octubre, por el que se regula el concurso de traslados de ámbito estatal entre personal funcionario de los cuerpos docentes contemplados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y otros procedimientos de provisión de plazas a cubrir por los mismos

Preguntes més freqüents sobre la convocatòria (en breu)

 • Darrera modificació: 11/05/2017 12:50