Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:trasllats:1617:dogc7235:resolucio_ens_2293_2016_d_11_d_octubre [27/10/2016 08:45]
jorge@secundaria.info
professorat:trasllats:1617:dogc7235:resolucio_ens_2293_2016_d_11_d_octubre [02/11/2016 12:27] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 213: Línia 213:
    
  
-====== 7 Prioritat: ordre entre les fases de participació ​======+—===== 7 Prioritat: ordre entre les fases de participació =====
  
  
Línia 220: Línia 220:
    
  
-====== 8 Prioritat: ordre dins de cada fase de participació ​======+—===== 8 Prioritat: ordre dins de cada fase de participació =====
  
  
Línia 227: Línia 227:
    
  
-====== 9 Vacants ​======+—===== 9 Vacants =====
  
  
Línia 234: Línia 234:
    
  
-====== 10 Publicació de les vacants ​======+—===== 10 Publicació de les vacants =====
  
  
Línia 245: Línia 245:
    
  
-====== Fases del procediment de concurs de trasllats ​======+===== Fases del procediment de concurs de trasllats =====
  
  
    
  
-====== I. Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona ======+===== I. Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona =====
  
  
    
  
-====== I.1. Dret preferent a centre ​======+===== I.1. Dret preferent a centre =====
  
  
    
  
-====== 11 Participants ​======+—===== 11 Participants =====
  
  
Línia 271: Línia 271:
    
  
-====== 12 Prioritats ​======+—===== 12 Prioritats =====
  
  
Línia 282: Línia 282:
    
  
-====== 13 Sol·licituds ​======+—===== 13 Sol·licituds =====
  
  
Línia 297: Línia 297:
    
  
-====== I.2 Dret preferent a localitat o a zona ======+===== I.2 Dret preferent a localitat o a zona =====
  
  
    
  
-====== 14 Participació ​======+—===== 14 Participació =====
  
  
Línia 329: Línia 329:
    
  
-====== 15 Sol·licituds ​======+—===== 15 Sol·licituds =====
  
  
Línia 338: Línia 338:
    
  
-====== 16 Peticions i prioritats ​======+—===== 16 Peticions i prioritats =====
  
  
Línia 375: Línia 375:
    
  
-====== II. Fase de concurs de trasllats ​======+===== II. Fase de concurs de trasllats =====
  
  
    
  
-====== 17 Participació forçosa ​======+—===== 17 Participació forçosa =====
  
  
Línia 419: Línia 419:
    
  
-====== 18 Participació voluntària ​======+—===== 18 Participació voluntària =====
  
  
Línia 428: Línia 428:
    
  
-====== 19 Dret de concurrència ​====== +—===== 19 Dret de concurrència ===== 
-.+
  
 El dret de concurrència que estableix l'​article 18 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'​octubre,​ només el podran exercir professors amb destinació definitiva que reuneixin els requisits que exigeix aquesta convocatòria i que només participin per la fase del concurs de trasllats. El dret de concurrència que estableix l'​article 18 del Reial decret 1364/2010, de 29 d'​octubre,​ només el podran exercir professors amb destinació definitiva que reuneixin els requisits que exigeix aquesta convocatòria i que només participin per la fase del concurs de trasllats.
Línia 447: Línia 447:
    
  
-====== 20 Prioritats ​======+—===== 20 Prioritats =====
  
  
Línia 454: Línia 454:
    
  
-====== 21 Sol·licituds ​======+—===== 21 Sol·licituds =====
  
  
Línia 487: Línia 487:
    
  
-====== Disposicions comunes a totes les fases ======+===== Disposicions comunes a totes les fases =====
  
  
    
  
-====== 22 Comissions avaluadores ​======+—===== 22 Comissions avaluadores =====
  
  
Línia 529: Línia 529:
    
  
-====== 23 Al·legació i autobaremació de mèrits ​======+—===== 23 Al·legació i autobaremació de mèrits =====
  
  
Línia 542: Línia 542:
    
  
-====== 24 Formalització de la sol·licitud ​======+—===== 24 Formalització de la sol·licitud =====
  
  
Línia 585: Línia 585:
    
  
-====== 25 Publicació de vacants, llista de participants i adjudicació de les destinacions ​======+—===== 25 Publicació de vacants, llista de participants i adjudicació de les destinacions =====
  
  
Línia 604: Línia 604:
    
  
-====== 26 Presa de possessió ​======+—===== 26 Presa de possessió =====
  
  
Línia 625: Línia 625:
    
  
-====== 27 Els serveis territorials i el Consorci d'​Educació de Barcelona vetllaran per la gravació dels mèrits documentats ​======+—===== 27 Els serveis territorials i el Consorci d'​Educació de Barcelona vetllaran per la gravació dels mèrits documentats =====
  i baremats que, si s'​escau,​ hagin de constar a l'​expedient personal informatitzat. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que escaiguin contra la resolució definitiva, s'​obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada,​ sempre que el mateix interessat no hagi interposat recurs o, si se'n té constància en el moment de la retirada de la documentació,​ hagi estat interposat per tercers que puguin afectar-lo. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar-la a lliurar a l'​Administració,​ en cas que sigui requerit. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'​entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.  i baremats que, si s'​escau,​ hagin de constar a l'​expedient personal informatitzat. Una vegada transcorreguts els terminis per interposar els recursos que escaiguin contra la resolució definitiva, s'​obrirà un termini d'un mes perquè els participants puguin retirar la seva documentació. A aquests efectes podran fer-ho personalment o delegar en una altra persona, degudament autoritzada,​ sempre que el mateix interessat no hagi interposat recurs o, si se'n té constància en el moment de la retirada de la documentació,​ hagi estat interposat per tercers que puguin afectar-lo. En qualsevol dels casos, el participant que retira la documentació adquireix el compromís de tornar-la a lliurar a l'​Administració,​ en cas que sigui requerit. Si no es retirés la documentació en el termini esmentat, s'​entendrà que el participant renuncia a la seva recuperació i, per tant, decau en el seu dret a fer-ho.
  
    
  
-====== 28 Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs caldrà que ======+—===== 28 Per a qualsevol aclariment en relació amb aquest concurs caldrà que =====
  les persones interessades s'​adrecin a les unitats de personal dels serveis territorials del Departament d'​Ensenyament o del Consorci d'​Educació de Barcelona.  les persones interessades s'​adrecin a les unitats de personal dels serveis territorials del Departament d'​Ensenyament o del Consorci d'​Educació de Barcelona.
  
Línia 637: Línia 637:
    
  
-====== Annex 2 Codis del Consorci d'​Educació de Barcelona i dels Serveis Territorials del Departament d'​Ensenyament ​======+===== Annex 2 Codis del Consorci d'​Educació de Barcelona i dels Serveis Territorials del Departament d'​Ensenyament =====
  
  
Línia 718: Línia 718:
    
  
-====== Annex 3 Codis dels centres d'​ensenyaments secundaris (instituts, instituts escola i seccions) ​======+===== Annex 3 Codis dels centres d'​ensenyaments secundaris (instituts, instituts escola i seccions) =====
  
  
Línia 4383: Línia 4383:
    
  
-====== Annex 4 Codis de les escoles oficials d'​idiomes ​======+===== Annex 4 Codis de les escoles oficials d'​idiomes =====
  
  
Línia 5038: Línia 5038:
    
  
-====== Annex 5 Codis de les escoles d'art i superiors de disseny ​======+===== Annex 5 Codis de les escoles d'art i superiors de disseny =====
  
  
Línia 5171: Línia 5171:
    
  
-Annex 6+===== Annex 6 Codis d'​especialitats =====
  
-Codis d'​especialitats 
  
    
Línia 5462: Línia 5461:
  
    
 +===== Annex 7 Barem de mèrits aplicable als cossos d'​inspectors al servei de l'​Administració educativa i d'​inspectors d'​educació =====
  
-Annex 7 
- 
-Barem de mèrits aplicable als cossos d'​inspectors al servei de l'​Administració educativa i d'​inspectors d'​educació 
  
    
Línia 5818: Línia 5815:
  
    
 +===== Annex 8. Barem de mèrits aplicable als cossos de catedràtics i de professors d'​ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional,​ de catedràtics i de professors d'​escoles oficials d'​idiomes,​ de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny =====
  
-Annex 8 
- 
-Barem de mèrits aplicable als cossos de catedràtics i de professors d'​ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional,​ de catedràtics i de professors d'​escoles oficials d'​idiomes,​ de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny 
  
    
  • Darrera modificació: 27/10/2016 08:45