Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Següent revisió
Revisió prèvia
professorat:trasllats:1819:dogc7738 [31/10/2018 08:32]
jorge@secundaria.info creat
professorat:trasllats:1819:dogc7738 [31/10/2018 08:41] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
-====== RESOLUCIÓ ENS/​2502/​2018,​ de 23 d'​octubre ======de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'​Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'​ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'​idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.+====== RESOLUCIÓ ENS/​2502/​2018,​ de 23 d'​octubre ====== ​ 
 + 
 +de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'​Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'​ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola i seccions, a les escoles oficials d'​idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.
  
 La disposició addicional sisena, punt 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'​educació,​ estableix que una de les bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents és la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d'​àmbit estatal. La disposició addicional sisena, punt 1, de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'​educació,​ estableix que una de les bases del règim estatutari dels funcionaris públics docents és la provisió de llocs mitjançant concurs de trasllats d'​àmbit estatal.
Línia 165: Línia 167:
    
  
-— ===== 1 Participants =====+ 
 +===== 1 Participants =====
    
  
Línia 179: Línia 182:
    
  
-—====== 2 Especialitats ​======+===== 2 Especialitats =====
  
  
Línia 186: Línia 189:
    
  
-—====== 3 Requisits d'​especialitat ​======+===== 3 Requisits d'​especialitat =====
  
  
Línia 199: Línia 202:
    
  
-—====== 4 Requisits de participació:​ situació administrativa i termini de permanència ​======+===== 4 Requisits de participació:​ situació administrativa i termini de permanència =====
  
  
Línia 208: Línia 211:
    
  
-—====== 5 Requisits de participació:​ coneixements lingüístics ​======+===== 5 Requisits de participació:​ coneixements lingüístics =====
  
  
Línia 217: Línia 220:
    
  
-—====== 6 Requisits de participació:​ data de compliment ​======+===== 6 Requisits de participació:​ data de compliment =====
  
  
Línia 226: Línia 229:
    
  
-—====== 7 Prioritat: ordre entre les fases de participació ​======+===== 7 Prioritat: ordre entre les fases de participació =====
  
  
Línia 233: Línia 236:
    
  
-—====== 8 Prioritat: ordre d'​aquí a cada fase de participació ​======+===== 8 Prioritat: ordre d'​aquí a cada fase de participació =====
  
  
Línia 242: Línia 245:
    
  
-—====== 9 Vacants ​======+===== 9 Vacants =====
  
  
Línia 249: Línia 252:
    
  
-—====== 10 Publicació de les vacants ​======+===== 10 Publicació de les vacants =====
  
  
Línia 258: Línia 261:
    
  
-====== Fases del procediment de concurs de trasllats ======+===== Fases del procediment de concurs de trasllats ======¡
  
  
    
  
-====== I. Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona ======+===== I. Fase de dret preferent a centre, a localitat o a zona =====
  
  
    
  
-====== I.1 Dret preferent a centre ​======+===== I.1 Dret preferent a centre =====
  
  
    
  
-—====== 11 Participants ​======+===== 11 Participants =====
  
  
Línia 284: Línia 287:
    
  
-—====== 12 Prioritats ​======+===== 12 Prioritats =====
  
  
Línia 295: Línia 298:
    
  
-—====== 13 Sol·licituds ​======+===== 13 Sol·licituds =====
  
  
Línia 310: Línia 313:
    
  
-====== I.2 Dret preferent a localitat o a zona ======+===== I.2 Dret preferent a localitat o a zona =====
  
  
    
  
-—====== 14 Participació ​======+===== 14 Participació =====
  
  
Línia 342: Línia 345:
    
  
-—====== 15 Sol·licituds ​======+===== 15 Sol·licituds =====
  
  
Línia 351: Línia 354:
    
  
-—====== 16 Peticions i prioritats ​======+===== 16 Peticions i prioritats =====
  
  
Línia 388: Línia 391:
    
  
-====== II. Fase de concurs de trasllats ​======+===== II. Fase de concurs de trasllats =====
  
  
    
  
-—====== 17 Participació forçosa ​======+===== 17 Participació forçosa =====
  
  
Línia 428: Línia 431:
    
  
-—====== 18 Participació voluntària ​======+===== 18 Participació voluntària =====
  
  
Línia 437: Línia 440:
    
  
-—====== 19 Dret de concurrència ​======+===== 19 Dret de concurrència =====
  
  
Línia 456: Línia 459:
    
  
-—====== 20 Prioritats ​======+===== 20 Prioritats =====
  
  
Línia 463: Línia 466:
    
  
-—====== 21 Sol·licituds ​======+===== 21 Sol·licituds =====
  
  
Línia 494: Línia 497:
    
  
-====== Disposicions comunes a totes les fases ======+===== Disposicions comunes a totes les fases =====
  
  
    
  
-—====== 22 Comissions avaluadores ​======+===== 22 Comissions avaluadores =====
  
  
Línia 536: Línia 539:
    
  
-—====== 23 Al·legació i autobaremació de mèrits ​======+===== 23 Al·legació i autobaremació de mèrits =====
  
  
Línia 551: Línia 554:
    
  
-—====== 24 Formalització de la sol·licitud ​======+===== 24 Formalització de la sol·licitud =====
  
  
Línia 596: Línia 599:
    
  
-—====== 25 Publicació de vacants, llista de participants i adjudicació de les destinacions ​======+===== 25 Publicació de vacants, llista de participants i adjudicació de les destinacions =====
  
  
Línia 615: Línia 618:
    
  
-—====== 26 Presa de possessió ​======+===== 26 Presa de possessió =====
  
  
Línia 646: Línia 649:
    
  
-====== Annex 2 Codis de la Inspecció d'​Educació del Departament d'​Ensenyament ​======+===== Annex 2 Codis de la Inspecció d'​Educació del Departament d'​Ensenyament =====
  
  
Línia 727: Línia 730:
    
  
-====== Annex 3 Codis dels centres d'​ensenyaments secundaris (instituts i instituts escola) ​======+===== Annex 3 Codis dels centres d'​ensenyaments secundaris (instituts i instituts escola) =====
  
  
Línia 739: Línia 742:
    
  
-====== Annex 4 Codis de les escoles oficials d'​idiomes ​======+===== Annex 4 Codis de les escoles oficials d'​idiomes =====
  
  
Línia 1362: Línia 1365:
    
  
-====== Annex 5 Codis de les escoles d'art i superiors de disseny ​======+===== Annex 5 Codis de les escoles d'art i superiors de disseny =====
  
  
Línia 1493: Línia 1496:
    
  
-====== Annex 6 Codis d'​especialitats ​======+===== Annex 6 Codis d'​especialitats =====
  
  
Línia 1766: Línia 1769:
    
  
-====== Annex 7 Barem de mèrits aplicable als cossos d'​inspectors al servei de l'​Administració educativa i d'​inspectors d'​educació ​======+===== Annex 7 Barem de mèrits aplicable als cossos d'​inspectors al servei de l'​Administració educativa i d'​inspectors d'​educació =====
  
  
Línia 2111: Línia 2114:
    
  
-====== Annex 8 Barem de mèrits aplicable als cossos de catedràtics i de professors d'​ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional,​ de catedràtics i de professors d'​escoles oficials d'​idiomes,​ de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny ​======+===== Annex 8 Barem de mèrits aplicable als cossos de catedràtics i de professors d'​ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional,​ de catedràtics i de professors d'​escoles oficials d'​idiomes,​ de catedràtics i de professors d'arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d'arts plàstiques i disseny =====
  
  
  • Darrera modificació: 31/10/2018 08:32