Curs 2012-2013

 • SECUNDARIA.INFO núm. 88. Mesures aprovades a la Resolució ENS/1891/2012, de 23 d’agost, d’organització de diverses mesures flexibilitzadores i actuacions en la formació professional inicial i d’aplicació a partir de l’1 de setembre de 2012.
 • SECUNDARIA.INFO núm. 85bis. Normativa d'inici de curs 2012-2013 (II)
  • Òrgans de direcció i coordinació
  • Tasques que no poden ser assignades al professorat
  • Condicions de l'horari setmanal per als funcionaris que tinguin entre 55 i 64 anys
  • Procediment per als casos de queixa sobre l'exercici professional
  • Procediment en cas d'absències o impuntualitats
 • SECUNDARIA.INFO núm. 85. Normativa d'inici de curs 2012-2013 (I)
  • Jornada laboral i horaris,
  • Normativa sobre assignació de grups i matèries
 • Darrera modificació: 04/10/2013 11:41