Curs 2014-2015

Secundària.info

  • SECUNDARIA.INFO núm. 123. Instruccions d'organització dels centres (III): tasques que no poden ser assignades al professorat i procediments de queixes.
  • SECUNDARIA.INFO núm. 122. Instruccions d'organització dels centres (II): òrgans unipersonals de direcció i coordinació (Instituts i Centres d'adults).

Secundària Exprés

EXPRÉS MAIG. Nou Decret, velles idees

Guia d'interins

Guia laboral del professorat de secundària