Mesa sectorial de 03 d'abril de 2013

Calendari escolar del curs 2013-2014

1 de setembre: Efectes de presa de possessió de funcionaris de carrera amb destinació provisional i funcionaris interins.

Entre l'1 i el 3 de setembre: Proves extraordinàries d'ESO, primer de Batxillerat i cursos d'accés a cicles formatius.

2 de setembre: Inici d'activitats d'organització del curs per part del professorat.

13 de setembre: activitats de presentació del curs.

16 de setembre: Inici de classes a ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitja i curs específic d'accés a aquests cicles.

No més tard del 19 de setembre: inici de classes cicles formatius de grau superior.

30 de maig: final de les activitats d'avaluació ordinàries de segon de Batxillerat.

Juny: Activitats d'avaluació extraordinàries de cicles formatius i segon de batxillerat.

20 de juny: Final de les classes.

30 de Juny: Final d'activitats programades.

- Centres de secundària: Comprèn normalment horari de matí i tarda amb un màxim de tres tardes lliures. El Batxillerat es pot organitzar en jornada intensiva.

- FP: Preferentment horari de matí o tarda.

- Règim especial d'esports i artístic: matí i tarda, intensiu de matí o tarda o altres autoritzats.

- Formació de persones adultes: matí, tarda i vespre de dilluns a divendres.

Nadal: del 21 de desembre de 2013 al 7 de gener de 2014, ambdós inclosos.

Setmana Santa: del 12 al 21 d'abril de 2014, ambdós inclosos.

Dies festius

Els que es determini el Departament d'Empresa, dos dies locals i 3 dies de lliure disposició.

Tot i que més de 2/3 dels centres van demanar el curs passat la jornada intensiva o contínua, l'administració segueix considerant-la una “modificació excepcional” de l'horari que haurà de ser demanada als SSTT comptant amb el consens del consell escolar i en els termes que estableixi el Departament d'Ensenyament. La proposta d'ordre de calendari fixa en ¾ dels vots dels membres presents del Consell Escolar el percentatge de vots que ha de tenir una proposta de modificació d'horari en cas de no haver “consens”.

Un cop s'hagin avaluat els resultats de la Jornada contínua es podria decidir que és la jornada que es considera ”normal” als Instituts i la jornada partida passaria a ser l'excepció.

La part sindical demana saber quina és la valoració que es fa de la Jornada contínua i quins criteris es seguiran el proper curs per a concedir-la. El Departament encara no té feta cap avaluació, la farà arribar als sindicats quan la tingui i, pel que fa als criteris, es pensa mantenir els del curs passat.

Les organitzacions sindicals reiteren la seva voluntat de dialogar per tal d'arriar a acords que millorin la cobertura de les substitucions i demanen de manera unànime la cobertura del 100% de la jornada de les persones substituïdes.

  • Darrera modificació: 02/05/2013 09:48