Mesa sectorial de 6 de maig de 2015

  1. RESOLUCIÓ ENS/xxxx/2015, de xxxxxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya.
  2. Torn obert de paraules.

Com a qüestió prèvia, i com a conseqüència de l’assassinat del company, Abel Martínez, els sindicats demanem unitàriament que es convoqui una reunió de la Mesa Sectorial per tractar del protocol de resolució de conflictes i dels recursos sobre com abordar situacions com l’esmentada.

L’Administració informa que s’han produït diverses vacants que s’han de cobrir per tal de mantenir les places actuals (243). Ja s’han ocupat la major part de les vacants amb els seleccionats en llista d'espera de la convoctòria de 2013 per cobrir vacants. Aquesta nova convocatòria serà com la de 2013, amb una estructura idèntica i les mateixes fases. La de 2013 es va impugnar però els tribunals han desestimat el recurs el mes passat, amb l’argument que la LEC permet aquest procediment per cobrir vacants provisionals. Hi ha 2 vacants a Catalunya Central, 3 a Girona, 1 a Lleida i 1 Maresme-Vallès.. Es farà llista d'espera amb els seleccionats sense plaça. La convocatòria es publicarà al maig, el procés acabarà al juliol, i la presa de possessió serà l’1 de setembre.

Els sindicats demanem quan s'acabarà la precarietat i hi haurà una convocatòria de concurs oposició al cos d’inspectors, ja que actualment entre el 70% i el 82% hi estan en comissió de serveis.

L’Administració reconeix que no sap quan es convocaran oposicions al cos. Expliquen que els mèrits es compten al final expressament perquè primer es fa la criba, com en unes oposicions, tot i que l’anomenen concurs de mèrits perquè ho han de dir així (sic).

ASPEPC·SPS insistim en demanar concurs oposició, ja que és l’única manera de mantenir la independència dels inspectors, i el suposat concurs de mèrits actuals és en realitat un concurs oposició (l'Administració admet que és així). També demanem que la comissió es designi per sorteig, i no a dit.

L’Administració respon que en un concurs de mèrits no cal sorteig, però estudiaran que almenys algun membre de la comissió de selecció sigui per sorteig.

En un altre ordre de coses, l’Administració informa que s’ha rectificat el fet que els interins de baixa l’1 de setembre no podien ser nomenats fins a tenir l’alta. Tot i això, la Seguretat Social no preveu altes de persones que estan en Incapacitat Laboral Transitòria. Per tant, el problema persisteix i s'haurà de tornar a plantejar.

Finalment, es demana repensar els acords de govern que expiren aquest 31 d’agost i parlar-ne a les properes meses, a la qual cosa l’Administració respon que ja està previst fer-ho. Els sindicats també protestem per la retallada del 5% de part de la paga extra retornada.

Es demana també començar a parlar de possibles oposicions i plans d’estabilitat.

A una pregunta anterior d’ASPEPC·SPS, , l’Administració respon que si un professor té el màster de secundària li serveix per altres titulacions que pugui obtenir posteriorment, però si té una titulació equivalent a efectes de docència i obté un altre grau, llavors necessita obtenir el màster per a la nova titulació.

  • Darrera modificació: 08/05/2015 13:47