Mesa sectorial de 9 de juny de 2015

  1. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  2. RESOLUCIÓ de xx de juny de 2015, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2015-2016 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
  3. Torn obert de paraules.

ASPEPC·SPS coincideix amb la resta d'organitzacions sindicals en el rebuig a uns criteris de confecció de plantilles on s'apliquen totes les retallades incloses en els successius acords de govern que des de fa anys han deixat les plantilles dels centres públics de Catalunya en l'actual situació de precarietat. Entenem que es tracta d'acords la vigència dels quals expira el proper 31 d'agost. L'administració respon que l'únic acord de govern que ha caducat és el referent a la retirada de la reducció de dues hores lectives per a majors de 55 anys, per la qual cosa l'ha tornat a posar en marxa.

- S'incrementen, per a tots els tipus de centres, el nombre de places que posen ser considerades “específiques”. Davant de la protesta per aquest increment, l'administració respon que de mitjana, només un 4% de les places totals adjudicades són específiques i que el Decret de plantilles permet això i més. Un cop més, entenem que només hi ha una opció racional: la retirada d'aquest Decret abans de que els danys que està provocant siguin irreversibles.

- EL Departament diu que garanteix que tots els centres considerats de màxima complexitat tindran la consideració mínima de centres de tipologia C a l'hora de calcular llurs plantilles,

- l'increment d'1 a 1,7 hores lectives a l'ESO en concepte d'atenció directa inclou l'especificació de que part d'aquestes hores han de destinar a impartir la nova doble via de matemàtiques de tercer d?ESO prevista a la LOMCE.

- S'amplia la reducció de dues hores lectives als majors de 55 anys i es manté l'assignació de plantilla per a cobrir-la com estava fins ara, quan la reducció només era possible per a majors de 59 anys L'administració no té la intenció d'atendre cap de les demandes de la part social per tal que que es millorin les dotacions de personal per a cobrir les 2 hores de reducció lectiva per a majors de 55 anys. La part sindical demana saber quina incidència té en la sol·licitud d'aquesta reducció el fet que hagi de ser signada per les direccions del centres.

- L'assignació d'aules d'acollida ja no dependrà del criteri numèric fins ara vigent (9 alumnes nouvinguts els darrers 24 mesos) sinó d'una proposta dels SSTT. L'administració assegura, quan se li ha preguntat, que aquesta manera de fer garanteix millor la dotació de recursos actuals

  • Darrera modificació: 10/06/2015 11:12