Mesa sectorial de 10 de gener de 2014

Respecte al punt 2 ens donen les dades de les persones afectades per les mesures propostes en el document annex:

Hi ha 2681 persones en la borsa amb la titulació reconeguda de l'especialitat d'anglès. D'aquestes 683 tenen una llicenciatura + el B2 i a la seva vegada d'aquestes 91 persones tenen més de 36 mesos d'experiència, 86 tenen experiència entre 1 i 2 anys i 88 de menys d'un any. 418 cap experiència. A més d'aquestes 683 persones, 179 han treballat durant el curs impartint anglès, 229 en altres especialitats i 275 no treballen.

La resta, 1403 persones, tenen la llicenciatura de filologia anglesa i d'aquests 480 treballen en anglès, 272 en altres especialitats i 651 no treballen.

De les afectades per la mesura que solament tinguin demanada l'especialitat d'anglès hi ha 46 persones, 12 d'elles amb més de 36 mesos d'experiència.

Ens informen que el departament no ha tingut temps per donar les dades de les altres llengües afectades que són 544 que l'acrediten amb B2.

Ens informen també que està previst facilitar la formació als interins afectats.

Els sindicats demanem que es valori la possibilitat de deixar donar classes, mentre es treuen el títol C 1, als afectats que treballen o han treballat en l'especialitat. El departament estudiarà obrir aquesta possibilitat per aquests que com a mínim acreditin l'any d'experiència impartint l'especialitat.

Així mateix, és clar que el títol prioritari per donar les filologies hauria de ser el de llicenciat de la llengua corresponent però no és lògic que el grup de persones que ja han impartit l'especialitat es quedin sense aquesta possibilitat amb efectes retroactius: no es poden canviar les regles del joc a mitja partida, com acostuma a fer el Departament; el Departament ha de fer compatibles ambdós fets perquè ha estat ell qui ha provocat el problema.

Per altra banda ens queixem de què no hi ha res escrit respecte a la formació ni sobre facilitar convalidacions. En aquest últim període s'han suprimit més de 40 aules d'EOI i estades a l'estranger.

Se'ns informa que abans d'obrir la borsa s'actualitzarà la taula de titulacions.

Com a novetat no s'haurà de demanar tota l'àrea territorial a jornada sencera.

Desapareix la possibilitat pel professorat de secundària d'apuntar-se com a disponible a la borsa de primària. Ara ja hi ha 8800 professors amb aquesta possibilitat però en la pràctica només uns 100 professors, la majoria d'anglès han treballat a primària aquest any.

La publicació de la convocatòria està prevista per la primera quinzena de febrer. A finals de març es publicarien les llistes provisionals i a finals d'abril les definitives.

El Departament proposa modificar l'apartat 7.1 del document de Criteris per la gestió de la borsa de treball pel curs 2013-2014 en el sentit de què les persones que formin part de la borsa de treball i vulguin gaudir del permís de lactància hagin d'ocupar llocs de treball de jornada igual o superior al 86% de la jornada ordinària. Fins ara havien denegat el permís al personal afectat per les mesures excepcionals de reducció de jornada i sou del 15%. Una sentencia del tribunal contenciós administratiu havia donat la raó a la dona que havia presentat el recurs contra la denegació.

Tot i que és un avenç la proposta del Departament, el dret de lactància la llei no el fa dependre de la jornada laboral de la mare, per tant continua sent insuficient la mesura i recurrible. Seria molt bo que el Departament donés exemple en la protecció de la maternitat i deixés d'aplicar criteris restrictius en la interpretació dels permisos i reduccions de jornada relacionats amb aquesta. Hi ha hagut un moment que el departament ens ha amenaçat de retirar la proposta, tot veient que ens semblava insuficient. És d'esperar que no sigui així, sobretot perquè se suposa que no legislen el seu «xiringuito» i depenent de l'humor que estiguin sinó després d'una correcta valoració i tenint en compte els ciutadans i els professionals que estan al seu càrrec.

El Departament anuncia que adaptarà les instruccions de Funció Pública de 30 de desembre per al col·lectiu docent i estan treballant en l'aplicatiu informàtic d'absències per tal de fer possible la retribució del 100% de les 30 primeres hores laborables de l'any natural d'absència sense justificant mèdic.

  • Darrera modificació: 12/01/2014 14:21