Mesa Sectorial de 10 de setembre de 2013

Lleugeres modificacions en les substitucions

Es modifica aquest apartat mitjançant una lleugera ampliació de les substitucions per a aquest curs.

Pel que fa a la secundària, la proposta recull específicament el següent:

Apartat b) Es cobriran des del primer dia les absències dels professors de les unitats de suport en l'Educació Especial.

Apartat d) Els tutors d'Educació Secundària Obligatòria se substituiran a partir del sisè dia lectiu de la baixa o incidència.

Apartat e) A les EOI, les substitucions del professorat dels cursos intensius, en no poder-se atendre amb altre professorat de la plantilla docent, es cobriran des del primer dia per tal d'evitar una pèrdua important de la càrrega lectiva del curs intensiu. En la resta de cursos les baixes o incidències del professorat es cobriran des del sisè dia lectiu des de l'inici de la baixa o incidència.

Apartat m) Substitució en el cas que durant el darrer trimestre del curs escolar es produeixi una baixa o incidència del professorat que imparteix 2n curs de Batxillerat. En aquelles especialitats docents dels batxillerats que només tinguin assignat un únic professor de plantilla, les substitucions durant el darrer trimestre del curs escolar es cobriran des del primer dia, davant la impossibilitat que els alumnes puguin avançar els continguts del curriculum atesos per altres professors de la plantilla amb l'especialització corresponent.

En l'apartat n) s'obre la possibilitat que els SSTT o el Consorci de Barcelona cobreixin baixes en situacions excepcionals.

Els sindicats prèviament hem demanat de nou que quan hi hagi baixes es cobreixi el 100% de la jornada perquè en la pràctica s'ha produït per als substituts una reducció de sou però no de feina.

Ha quedat un altre cop palesa la dificultat de començar amb 20.000 alumnes més i els recursos humans i de materials minvats. Tots hem coincidit també a assenyalar la insuficiència de les mesures proposades.

Per la seva banda ASPEPC-SPS ha tornat a posar de manifest l'oblit de la secundària plantejant aquestes qüestions: a) Per què no es cobreixen les substitucions des del primer dia, com es fa a primària, en els centres amb alumnes amb més dificultats, tenint en compte a més a més la dificultat afegida que comporta la disciplina en l'adolescència. b) Per què no es cobreixen des del primer dia, com a primària, les substitucions de les especialitats d'anglès, música i educació física. c) Per què no apareix l'FP en tot el text, quan pels requisits de coneixements tècnics d'aquest tipus de professorat és molt difícil organitzar la seva substitució des del propi centre. Es tracta, per altra banda, de cursos prou concentrats i intensius com perquè no sigui important el cobriment de les hores lectives perdudes. d) Per què la millora del cobriment de les substitucions a 2n de Batxillerat afecta només el tercer trimestre quan les proves de selectivitat recullen el fruit de la feina de tot el curs i no només de l'últim tram.

En el torn obert de paraules, un cop més s'han posat damunt la taula les incidències dels nomenaments d'aquest any: canvis en les destinacions definitives sense la claretat documental que pertoca, distribució de llocs de difícil cobertura abans d'hora i sense respectar terminis per apuntar-s'hi i la injustícia que l'any passat es va cometre amb professors afectats per la caiguda del sistema de nomenaments telemàtics que van rebre un nomenament més enllà de l'1 de setembre i enguany no han pogut ser reclamats. L'opacitat és cada cop més la norma de tota la gestió de la borsa.

  • Darrera modificació: 09/10/2013 09:33