Mesa sectorial de 10 de setembre de 2014

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes següents: Acta núm. 09/2014 corresponent a la sessió del dia 18 de juny de 2014; Acta núm. 10/2014 corresponent a la sessió del dia 7 de juliol de 2014.
  2. Decret xxx/2014, de xx de xxxx, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.
  3. Torn obert de paraules.

Se'ns presenta les modificacions que volen realitzar del Decret de Direccions per adaptar-ho a la LOMCE.

Els canvis van en la direcció de:

No primar en exclusiva la direcció dels centres i suprimir la preferència de les candidatures dels professors dels centres. Recollir el requisit de formació de la direcció que fins ara es tractava només com un mèrit. Variar la comissió de selecció que queda encara més en mans de l'administració i serà integrada per 5 membres de l'administració, 2 membres del Consell Escolar que no siguin professors i 2 professors del centre elegits pel claustre.

Els sindicats de manera conjunta plantejem que són modificacions que poden esperar.

ASPEPC-SPS de manera molt significada deixa clar que no està d'acord ni amb el model de direccions que ha imposat la LEC ni amb el de la LOMCE que ho ratifica. Els millors resultats acadèmics s'han produït en el període en què els centres eran dirigits pels directors escollits pels claustres on la discussió era lliure i sense por a penalitzacions, com molt bé demostra l'anàlisi transversal dels resultats de les proves PIACC i per tant no era aquest un dels ítems que s'havia de modificar per millorar el nostre sistema educatiu, ans al contrari, aquest model està derivant en molts casos en la més absoluta desprotecció del professorat en el seu exercici professional i en la impossibilitat de poder centrar el 100% de les seves energies a l'aula.

En el torn obert de paraules ASPEPC·SPS planteja:

Què passa amb l'hora lectiva de tutoria a secundària? Tenen com a previsió realment permetre que desaparegui? Tan poca importància donen a aquesta tasca?

Així mateix, com s'acredita la malaltia crònica en el cas d'absència per malaltia jusitficada, atès que queden exemptes del còmput de les 30h de faltes que no cal justificar amb la baixa.

Demanem si poden fer aclariments sobre l'aplicació d'aquestes 30 hores perquè són molts els casos dubtosos a què dóna peu l'aplicació de la resolució.

Ens donaran resposta en la propera mesa sectorial.

Per altra banda demanem conjuntament amb la resta de sindicats que ens facilitin la contrasenya del portal de centres, atès que les instruccions que es donen a les direccions dels centres afecten directament a les condicions laborals del professorat.

També queda aclarit que el personal interí i substitut pot gaudir del permís de lactància independentnment de la jornada que realitzi.

Per petició sindical, l'administració ens informa que aproximadament el 74% de les destinacions provisionals d'enguany han estat derivades de propostes de les direccions.

  • Darrera modificació: 14/09/2014 17:24