Mesa sectorial de 10 de desembre de 2014

  1. RESOLUCIÓ ENS/xxx/xxxx, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs públic per formar part de la borsa de treball per prestar serveis amb caràcter temporal, com a personal interí docent, en centres públics no universitaris dependents del Departament d'Ensenyament.
  2. Jornada del personal substitut docent a partir de l’1 de gener de 2015.
  3. Torn obert de paraules.

El Departament anuncia que a partir de l’1 de setembre de 2015 serà obligatori que el PTFP (Professorat Tècnic de Formació Professional) disposi del màster. Això no obsta per tal que en aquesta convocatòria hi puguin participar els qui encara no el tinguin.

El criteri per triar les especialitats i els territoris que es convoquin ha estat tenir disponible a la borsa una quantitat equivalent al 50% de la plantilla per cada territori i especialitat, excepte en les especialitats amb menys de 20 dotacions al territori corresponent, cas en què es preveu hi hagi disponible l’equivalent al 100% de la plantilla. Les especialitats que no tenen aquest personal disponible a cada territori són les que es convoquen.

Calendari:

  • Sol·licituds del 21 de gener al 9 de febrer.
  • Llistat d’admesos i exclosos provisional: 15 de març
  • Llistat d’admesos i exclosos definitiu: finals d’abril.

La part sindical demana que l’obertura de la borsa sigui periòdica. L’adminstració respon que en la situació actual cal flexibilitat, i que posteriorment hi ha la possibilitat de calendaritzar.

També es denuncia que en els casos en què en una determinada especialitat en què es necessita que el professor superi una prova de capacitació, si no n’hi ha cap a la delegació territorial amb la capacitació superada, es nomena un professor d’una altra DT, en lloc de fer la prova al professor de la pròpia DT. Per part d’ASPEPC·SPS es denuncia també els problemes que genera la dificultat d’obtenir el certificat mèdic corresponent necessari per a ocupar el lloc de treball en el primer nomenament, fins al punt de no poder cobrar la nòmina fins que s’obtè el certificat. L’administració respon que és conscient del problema però que la presentació del certificat és imprescindible.

A partir de l’1 de gener de 2015 només hi haurà 5 tipus de nomenaments segons la jornada: 100%, 83%, 66%, 50% i 33%.

Es tancaran tots els nomenaments de substitucions amb data 31.12.2014 i es realitzarà un nou nomenament amb data 1 de gener de 2015 amb la nova jornada assignada. Els nous nomenaments a partir de l’1 de gener ja es realitzaran sense la reducció del 15%.

Es publicarà la propera setmana una resolució modificatòria dels criteris de gestió de la borsa i els instituts rebran informació per part de les DDTT en relació a la modificació de l’horari dels substituts.

ASPEPC·SPS ha valorat positivament aquesta mesura com un retorn a la normalitat, però alhora hem exigit que només hi hagi dos tipus de jornada: mitja i sencera.

S’ha denunciat que els substituts nomenats a un terç de jornada perceben un 0,33% de la retribució, de manera que en calcular-ho només amb dos decimals es perceben 6 euros menys cada mes dels que correspondria. L’administració respon que a partir de l’1 de gener es solucionarà la situació amb el càlcul amb 4 decimals, però sense efectes retroactius.

  • Darrera modificació: 12/12/2014 08:42