Mesa sectorial de 17 d'octubre de 2012

Trasllats, substitucions i canvis en la normativa sobre malalties sense baixa

El Departament presenta la Resolució que presenta poques novetats respecte a la darrera convocatòria i detalla el calendari previst.

El Departament anuncia que no s'adjudicaran en cap cas destinacions d'ofici i que en cas de dret preferent només s'adjudicaran els centres demanats per l'interessat.

Els participants que en la darrera convocatòria van assolir el màxim de puntuació en els apartats baremats per les comissions avaluadores podran recuperar-la. Serà l'únic cas en que es podran recuperar les puntuacions assignades per les comissions en l'anterior convocatòria.

El nivell D de català s'inclou com a mèrit.

Abans del 31 d'octubre es publicarà la convocatòria al DOGC.

La llista d'admesos i exclosos amb la baremació corresponent es publicarà abans del 21 de gener i els participants disposaran de cinc dies per a les reclamacions pertinents. Es preveu que la resolució provisional de places es publicarà abans del 14 de març. Hi haurà, llavors, cinc dies per a desistir del concurs.

La resolució definitiva es preveu que sigui publicada abans del 14 de maig.

ASPEPC·SPS han intentat introduir algunes millores, si més no tècniques, en la Resolució. El Departament s'ha compromès a deixar clar que en l'apartat 6.3 «Mèrits artístics i literaris» encara que no s'especifica res concret sobre els mèrits «literaris» aquests es valorin com correspon a l'enunciat de l'apartat. Així mateix a la petició d'ASPEPC·SPS d'obrir els àmbits de l'educació d'adults a més especialitats de Secundària el Departament ha respost que, evidentment, està desfasat i que s'ha d'estudiar una correspondència més raonable entre àmbits i especialitats.

La part sindical manifesta, un cop més, el seu rebuig frontal a la nova normativa de substitucions i a la l'empitjorament de les condicions laborals del personal docent interí i substitut. Així mateix denuncia la falta de voluntat negociadora en aquest tema per part de l'Administració.

ASPEPC·SPS ha incidit en la contradicció entre l'Acord de Govern que deixava clar que la reducció de jornada s'havia de fer proporcionalment entre tots els segments de dedicació horària del professorat substitut i la Resolució del Departament que, esbiaixadament «llegida» ha portat a que una gran majoria de substituts hagi de fer guàrdies sense cobrar-les.

Recordem que El punt 4 de l’ACORD GOV/60/2012, de 26 de juny que es va lliurar als sindicats a la mesa sectorial diu, textualment:

«…, sense incloure-hi en la jornada setmanal de presència al centre dels professors substituts les reduccions lectives de direcció i coordinació dels titulars, les tasques de vigilància i esbarjo dels alumnes d'educació infantil i primària ni, en el cas del professorat de secundària, les guàrdies i altres vigilàncies.»

Mentre que la RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROFESSORAT I PERSONAL DE CENTRES PÚBLICS PER LA QUAL ES DICTEN INSTRUCCIONS PER A L’APLICACIÓ DEL PUNT 4 DE L’ACORD GOV/60/2012, DE 26 DE JUNY, EN RELACIÓ AMB LES SUBSTITUCIONS DEL PERSONAL DOCENT DELS CENTRES PÚBLICS D’ENSENYAMENT NO UNIVERSITARI PER AL CURS 2012-2013 diu:

«… Per al millor aprofitament dels recursos disponibles, les direccions dels centres docents públics ajustaran l’horari setmanal de presència en el centre fins al màxim de les 27,5 hores afectant, preferentment, les tasques de vigilància i esbarjo dels alumnes d’educació infantil i primària o altres activitats lectives i, en el cas de l’educació secundària, les guàrdies o altres vigilàncies o, si escau, altres activitats complementàries d’horari fix o no fix.»

Aquesta «contradicció» a la pràctica, referendada, acceptada i assumida per fonts autoritzades del Departament en privat («els substituts no han de fer guàrdies que no cobren»), provocada per l'expressió «preferentment» i la interpretació que alguns SSTT i Direccions estan fent del terme, ha estat, ara, minimitzada pel Departament que s'ha limitat a dir que el significat del terme estava clar però que en prenia nota i que si fos necessari tornaria a aclarir les possibles ambigüitats al respecte.

Així mateix, el Departament s’ha compromès a que en el proper termini de modificació de dades que s’obrirà al novembre el personal substitut no tindrà l’obligació de demanar la jornada sencera en tot l'àmbit territorial preferent. Aquests terminis de modificació de dades s’obriran amb més freqüència que fins ara i estudiarà una major flexibilitat en l'aplicació del principi de la simultaneïtat de baixes per quan una d’elles és llarga tant al 2n de Batxillerat, com als intensius d'EOI o als PQPI.

En el tercer punt de l'ordre del dia, el Departament s'ha limitat a informar passant als sindicats un document que podríem resumir en aquella dita castellana, ensems tan pròpia del Departament: dónde dije digo, digo Diego, perquè ha decidit tirar pel dret tot desautoritzant-se a si mateix.

De fet, hi ha una cosa encara més preocupant: sembla que s'està aplicant ja una mesura que encara no és vigent; ens arriben notícies que a l'aplicatiu del Departament, la justificació d'absència per «malaltia sense baixa» ja ha desaparegut. No saben ni mantenir les aparences…

El Departament imposa que, a partir d'ara, la malatia sense baixa només podrà durar un dia i es requerirà la «justificació de presència» i/o el document acreditatiu d'assistència mèdica degudament emplenat. Qualsevol absència que comporti més d'un dia, només es podrà justificar mitjançant el corresponent comunicat mèdic de baixa i la seva corresponent situació d'incapacitat temporal. En aquesta absència d'un dia, si se'ns justifica, es cobrarà el 100%, si no es justifica, el 0%.

El Departament no ha manifestat cap indici d'estar disposat a negociar això. Simplement s'ha limitat a informar, tal i com sabem que ja ha fet prèviament amb d'altres instàncies, com ara la Junta Central de directors. Una actitud que considerem de prepotència i menyspreu cap al professorat. Així mateix, considerem que s'està incorrent en infraccions de la normativa, perquè com a funcionaris subjectes al règim de MUFACE, aquestes mesures no ens haurien de ser d'aplicació. Tot indica que ens haurem de veure als Tribunals un cop més.

  • Darrera modificació: 26/10/2012 16:33