Mesa sectorial de 18 de setembre de 2014

  1. Segona sessió sobre el Decret xxx/2014, de xx de xxxx, de modificació del Decret 155/2010, de 2 de novembre, de la direcció dels centres públics i del personal directiu professional docent.
  2. Torn obert de paraules.

El més destacable, com ja vam publicar el seu moment, va ser que a la pregunta d'ASPEPC.SPS sobre què passava amb la desaparició en la regulació de les hores de tutoria a l'ESO i el Batxillerat, el Departament va respondre que s'havia tractat d'una errada administrativa que corregiran immediatament.

També ens van respondre a les preguntes que vam plantejar a la mesa anterior:

  • No hi haurà un llistat de malalties cròniques sinó que serà el metge mateix qui ho valori a través d'algun document que donarà dret a què el dia d'absència no computi en les 30h que ens permeten faltar al llarg del curs sense haver de presentar la baixa.
  • Hem demanat que el dia d'absència no computi sencer si hom falta només una part o que com a mínim no computi més de les 6 hores que estem al lloc de treball. Tot i que han dit que ho miraran, sembla que el dia d'absència seguirà computant per les 7'30 hores.
  • En cas de conflicte en les interpretacions, el director del centre haurà de passar el cas als SSTT.
  • De moment seguiran sense cobrir el 100% de les substitucions al 100% de sou pels substituts, tot i que han anunciat que en els propers pressupostos es corregirà aquesta anomalia.
  • El Departament no accepta de moment que hi hagi discriminació entre els delegats sindicals interins.

Sobre el decret de direccions ens informen que hi ha 760 direccions que acaben el 30 de juny. D'aquestes poden prorrogar el seu mandat 364 i ho solen fer el 60%. Això significa que es produïran unes 600-650 vacants. Unitàriament els sindicats presents a la mesa no entrem a discutir les modificacions que proposen del decret de direccions perquè no estem d'acord en els canvis proposats ni en el model. El Departament igualment tirarà endavant la seva proposta. Una vegada establert el requisit de la formació per a accedir a les direccions, el que seria lògic és que l'accés estigui realment a l'abast de tot el professorat.

Informalment, un cop acabada la sessió, el Departament ens informa que en principi no té previst convocar oposicions enguany per les poques places que podrien sortir.

  • Darrera modificació: 22/09/2014 09:05