Mesa sectorial de 20 de novembre de 2013

FIXME

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 15/2013 corresponent a la sessió del dia 10 de setembre de 2013

2. Resolució de convocatòria de concurs de mèrits de selecció de directors de centres públics

3. Resolució de convocatòria de concurs de mèrits de provisió de llocs de treball singulars en serveis educatius

4. Torn obert de paraules.

  • Darrera modificació: 15/11/2013 14:53