Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
Ultima revisió Ambdós costats nova versio
sectorial:2016-2017 [03/05/2017 10:38]
jorge@secundaria.info
sectorial:2016-2017 [03/07/2017 12:57]
ramon.alonso@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Mesa sectorial: Curs 2016-2017 ====== ====== Mesa sectorial: Curs 2016-2017 ======
 +
 +[[sectorial28062017|Mesa sectorial de 28 de juny de 2017]]
 +
 +  * Resolució de xx de xxxx de 2017 per la qual s’estableixen els criteris per a la gestió de la borsa de treball de personal docent per al curs 2017-2018 (document annex).
 +  * Aplicació de l'​acord de la mesa sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s'​acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs 2017-2018.
 +  * Torn obert de paraules.
 +
 +[[sectorial14062017|Mesa sectorial de 14 i 16 de juny de 2017]]
 +
 +  * Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial.  ​
 +  * Documents relatius a Formació Professional. ​
 +  * Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults. ​
 +  * Torn obert de paraules.
 +
 +
 +[[sectorial07062017|Mesa sectorial de 7 de juny de 2017]]
 +
 +  * Aplicació de l'​acord de la mesa sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s'​acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs 2017-2018.
 +
 +[[sectorial09052017|Mesa sectorial de 9 de maig de 2017]]
 +
 +
 +  * Ordre ENS/​xx/​2017,​ de x de xx, pel qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitari de Catalunya (pendent darrera sessió).
 +  * Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova (pendent darrera sessió).
 +  * Nivell C1-C2 d’anglès,​ segons titulació universitària,​ ex. especialitat de Sociologia (pendent darrera sessió).
 +  * Resolució de xx de xxxx de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors d’escoles per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 +  * Resolució de xx de xxxx de 2017, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2017-2018 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents.
 +  * Resolució de xx de maig de modificació de la resolució de 13 de juliol de 2016 que estableix els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2016-2017.
 +  * Informació sobre la sol·licitud de jubilació voluntària.
 +  * Torn obert de paraules.
 +
  
 [[sectorial02052017|Mesa sectorial de 2 de maig de 2017]] [[sectorial02052017|Mesa sectorial de 2 de maig de 2017]]
  
-  * Aplicació Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2017.+  * Aplicació Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018.
   * Ordre ENS/​xx/​2017,​ de x de xx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.   * Ordre ENS/​xx/​2017,​ de x de xx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
   * Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova.   * Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova.
  • Darrera modificació: 21/07/2017 10:51