Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Both sides previous revision Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sectorial:2017-2018 [14/05/2018 10:28]
jorge@secundaria.info
sectorial:2017-2018 [02/07/2018 12:15] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Mesa sectorial: Curs 2017-2018 ====== ====== Mesa sectorial: Curs 2017-2018 ======
 +
 +
 +[[sectorial29062018|Mesa sectorial de 29 de juny de 2018]]
 +
 +  * Resolució de xx de xxxx de 2018, del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2018-2019.
 +  * Informació oposicions 2018
 +  * Acord GOV/​xx/​2018,​ de xx de xxxx de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Ensenyament
 +  * Torn obert de paraules
 +
 +
 +[[sectorial1315062018|Mesa sectorial de 13 i 15 de juny de 2018]]
 +
 +13 de juny:
 +
 +  * Documents relatius a Ensenyaments de Règim Especial. ​
 +  * Documents relatius a Formació Professional. ​
 +  * Documents relatius a ESO, Batxillerat i Adults.
 +  * Torn obert de paraules.
 +
 +15 de juny:
 +
 +  * Documents relatius a Educació Infantil i Primària. ​
 +  * Documents relatius a personal docent, òrgans unipersonals de direcció i prevenció de riscos laborals. ​
 +  * Altres documents. Horari previst d’inici.
 +  * Torn obert de paraules.
 +
  
 [[sectorial11052018|Mesa sectorial d'11 de maig de 2018]] [[sectorial11052018|Mesa sectorial d'11 de maig de 2018]]