Mesa sectorial: Curs 2019-2020

Mesa sectorial de 25 de setembre de 2019

  • Renovació composició de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari.
  • Resolució EDU/xx/xxxx, de xx de xxxx de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspecció d’educació i temari.
  • Aplicació de l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s’estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat, de 24 de juliol de 2019.
  • Resolució EDU/xx/xxxx, de xx de xxxx sobre reingrés al servei actiu després excedència per cura de fills i de familiars.
  • Torn obert de paraules.
  • Darrera modificació: 26/09/2019 13:00