Aquesta és una revisió antiga del document


Mesa sectorial: Curs 2019-2020

Mesa sectorial de 18 de novembre de 2019

  • Mesa Tècnica de Formació Professional

Mesa sectorial de 24 d'octubre de 2019

  • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes.
  • Oferta pública d’ocupació.
  • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 25 de setembre de 2019

  • Renovació composició de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari.
  • Resolució EDU/xx/xxxx, de xx de xxxx de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspecció d’educació i temari.
  • Aplicació de l’Acord de la Mesa General de Negociació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat de Catalunya pel qual s’estableixen diverses mesures relatives a la prestació de serveis amb malalties d’especial gravetat, de 24 de juliol de 2019.
  • Resolució EDU/xx/xxxx, de xx de xxxx sobre reingrés al servei actiu després excedència per cura de fills i de familiars.
  • Torn obert de paraules.
  • Darrera modificació: 19/11/2019 12:25