Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sectorial:2019-2020 [01/04/2020 19:57]
jorge@secundaria.info
sectorial:2019-2020 [03/07/2020 12:30] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Mesa sectorial: Curs 2019-2020 ====== ====== Mesa sectorial: Curs 2019-2020 ======
 +
 +[[sectorial02072020|Reunió virtual de 2 de juliol de 2020]]
 +
 +  * Acord Gov/ 2020, de xxx, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació
 +  * ORDRE EDU/​XX/​2020,​ de XX de XXXX, per la qual s'​estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
 +  * Decret d’Inspecció
 +  * Torn obert de paraules
 +
 +[[sectorial30062020|Reunió virtual de 30 de juny de 2020]]
 +
 +  * Condicions inici de curs 2020-2021
 +  * Torn obert de paraules
 +
 +[[sectorial10062020|Reunió virtual de 10 de juny de 2020]]
 +
 +  * Retorn aportacions sindicals dels Documents per a l'​Organització i la Gestió dels Centres de la Direcció General de Professorat i Centres Públics
 +  * Substitucions,​ nomenament juliol (a petició part social)
 +  * Torn obert de paraules
 +
 +[[sectorial21052020|Reunió virtual sobre FP de 21 de maig de 2020]]
 +
 +  * Currículum Formació Professional
 +  * Torn obert de paraules
 +
 +
 +[[sectorial13052020|Reunió virtual de 13 de maig de 2020]]
 +
 +  * Lectura i aprovació, si s’escau, d'​actes.
 +  * Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'​estableixen les bases per a l'​actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021.
 +  * Resolució ENS/​XX/​2020,​ de XX, per la  qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efecte d’1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.
 +  * Resolucions criteris generals i procediment confecció plantilles.
 +
 +[[sectorial20042020|Reunió virtual de 20 d'​abril de 2020]]
 +
 +  * Cobertura de substitucions
 +  * Torn obert de paraula
 +
 +[[sectorial03042020|Reunió virtual de 3 d'​abril de 2020]]
 +
 +  * L’educació pública en temps de confinament:​ accés a l’educació pública
 +  * Resposta a les qüestions plantejades per les organitzacions sindicals relatives a les substitucions,​ permisos, jubilacions,​ etc.
 +
  
 [[sectorial01042020|Reunió virtual d'1 d'​abril de 2020]] [[sectorial01042020|Reunió virtual d'1 d'​abril de 2020]]
  • Darrera modificació: 01/04/2020 19:57