Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sectorial:2019-2020 [01/04/2020 19:57]
jorge@secundaria.info
sectorial:2019-2020 [20/07/2020 11:34] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Mesa sectorial: Curs 2019-2020 ====== ====== Mesa sectorial: Curs 2019-2020 ======
 +
 +
 +[[sectorial17072020|Reunió virtual de 17 de juliol de 2020]]
 +
 +  * Resolució EDU/​xxx/​2020,​ de xx de juliol, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament d’Educació
 +  * Procediment integració de centres educatius a la xarxa pública de la Generalitat
 +  * Torn obert de paraules.
 +
 +[[sectorial10072020|Reunió virtual de 10 de juliol de 2020]]
 +
 +  * Criteris i condicions de l’activitat telemàtica del personal docent
 +  * Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021 ​
 +  * Torn obert de paraules
 +
 +[[sectorial02072020|Reunió virtual de 2 de juliol de 2020]]
 +
 +  * Acord Gov/ 2020, de xxx, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació
 +  * ORDRE EDU/​XX/​2020,​ de XX de XXXX, per la qual s'​estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya
 +  * Decret d’Inspecció
 +  * Torn obert de paraules
 +
 +[[sectorial30062020|Reunió virtual de 30 de juny de 2020]]
 +
 +  * Condicions inici de curs 2020-2021
 +  * Torn obert de paraules
 +
 +[[sectorial10062020|Reunió virtual de 10 de juny de 2020]]
 +
 +  * Retorn aportacions sindicals dels Documents per a l'​Organització i la Gestió dels Centres de la Direcció General de Professorat i Centres Públics
 +  * Substitucions,​ nomenament juliol (a petició part social)
 +  * Torn obert de paraules
 +
 +[[sectorial21052020|Reunió virtual sobre FP de 21 de maig de 2020]]
 +
 +  * Currículum Formació Professional
 +  * Torn obert de paraules
 +
 +
 +[[sectorial13052020|Reunió virtual de 13 de maig de 2020]]
 +
 +  * Lectura i aprovació, si s’escau, d'​actes.
 +  * Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s'​estableixen les bases per a l'​actualització i modificació de les dades de les persones que integren la borsa de treball de personal interí docent per al curs 2020-2021.
 +  * Resolució ENS/​XX/​2020,​ de XX, per la  qual es dicten les instruccions sobre l’adjudicació de destinacions provisionals amb efecte d’1 de setembre de 2020 per al personal funcionari de carrera, en pràctiques i interí dels cossos docents i sobre els desplaçaments forçosos per modificació de les plantilles dels centres i serveis educatius públics dependents del Departament d’Educació.
 +  * Resolucions criteris generals i procediment confecció plantilles.
 +
 +[[sectorial20042020|Reunió virtual de 20 d'​abril de 2020]]
 +
 +  * Cobertura de substitucions
 +  * Torn obert de paraula
 +
 +[[sectorial03042020|Reunió virtual de 3 d'​abril de 2020]]
 +
 +  * L’educació pública en temps de confinament:​ accés a l’educació pública
 +  * Resposta a les qüestions plantejades per les organitzacions sindicals relatives a les substitucions,​ permisos, jubilacions,​ etc.
 +
  
 [[sectorial01042020|Reunió virtual d'1 d'​abril de 2020]] [[sectorial01042020|Reunió virtual d'1 d'​abril de 2020]]
  • Darrera modificació: 01/04/2020 19:57