Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sectorial:2019-2020 [13/05/2020 18:39]
jorge@secundaria.info
sectorial:2019-2020 [20/07/2020 11:34] (actual)
jorge@secundaria.info
Línia 1: Línia 1:
 ====== Mesa sectorial: Curs 2019-2020 ====== ====== Mesa sectorial: Curs 2019-2020 ======
  
-[[sectorial20042020|Reunió virtual de 20 d'abril de 2020]]+ 
 +[[sectorial17072020|Reunió virtual de 17 de juliol de 2020]] 
 + 
 +  * Resolució EDU/​xxx/​2020,​ de xx de juliol, per la qual s’obre convocatòria de concurs públic de mèrits per formar part de la borsa de treball del personal interí docent per prestar serveis en centres dependents del Departament ​d’Educació 
 +  * Procediment integració de centres educatius a la xarxa pública de la Generalitat 
 +  * Torn obert de paraules. 
 + 
 +[[sectorial10072020|Reunió virtual de 10 de juliol de 2020]] 
 + 
 +  * Criteris i condicions de l’activitat telemàtica del personal docent 
 +  * Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021  
 +  * Torn obert de paraules 
 + 
 +[[sectorial02072020|Reunió virtual de 2 de juliol de 2020]] 
 + 
 +  * Acord Gov/ 2020, de xxx, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació 
 +  * ORDRE EDU/​XX/​2020,​ de XX de XXXX, per la qual s'estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya 
 +  * Decret d’Inspecció 
 +  * Torn obert de paraules 
 + 
 +[[sectorial30062020|Reunió virtual de 30 de juny de 2020]] 
 + 
 +  * Condicions inici de curs 2020-2021 
 +  * Torn obert de paraules 
 + 
 +[[sectorial10062020|Reunió virtual de 10 de juny de 2020]] 
 + 
 +  * Retorn aportacions sindicals dels Documents per a l'​Organització i la Gestió dels Centres de la Direcció General de Professorat i Centres Públics 
 +  * Substitucions,​ nomenament juliol (a petició part social) 
 +  * Torn obert de paraules 
 + 
 +[[sectorial21052020|Reunió virtual sobre FP de 21 de maig de 2020]] 
 + 
 +  * Currículum Formació Professional 
 +  * Torn obert de paraules 
 + 
 + 
 +[[sectorial13052020|Reunió virtual de 13 de maig de 2020]]
  
   * Lectura i aprovació, si s’escau, d'​actes.   * Lectura i aprovació, si s’escau, d'​actes.
  • Darrera modificació: 13/05/2020 18:39