Mesa sectorial: Curs 2020-2021

Reunió virtual de 4 de febrer de 2021

 • Estabilitat del personal interí docent

Reunió virtual de 19 de gener de 2021

 • Segona sessió de la RESOLUCIÓ EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 13 de gener de 2021

 • RESOLUCIÓ EDU/xx/2021, de xx de xxxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 16 de desembre de 2020

 • Lectura i aprovació, d'actes
 • Calendari properes convocatòries concurs oposició i distribució de places per cossos docents
 • Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició del 2021
 • Modificació especialitats FP i cossos docents
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 18 de novembre de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau d'actes
 • Oferta pública d’ocupació
 • Retorn aportacions sindicals al document: Activitat telemàtica personal docent
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 5 i 9 de novembre de 2020

 • Horari professorat de secundària
 • Activitat telemàtica personal docent
 • Retorn aportacions sindicals mesures oposicions (2a.prova)
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 29 d'octubre de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Oposicions docents
 • Activitat telemàtica personal docent
 • Torn obert de paraules

Reunió virtual de 20 d'octubre de 2020

 • Continuació de la reunió del dia 14.

Reunió virtual de 14 d'octubre de 2020

 • Lectura i aprovació, si s’escau, d'actes
 • Mesures preventives als centres de treball (a petició de les organitzacions sindicals)
 • Tractament del personal vulnerable (a petició de les organitzacions sindicals)
 • Teletreball docent (a petició de les organitzacions sindicals).
 • Oposicions docents (segona prova) (a petició de les organitzacions sindicals)
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/1/2019, de 2 de gener, de convocatòria de concurs oposició per a l'ingrés i accés a la funció pública docent i per a l'adquisició de noves especialitats
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx, per la qual s'aproven les instruccions sobre el curs d'iniciació, el període de prova inicial i la prova d'idoneïtat del personal interí docent
 • Resolució de modificació de la Resolució del director general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2020-2021
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola
 • RESOLUCIÓ EDU/xxx/2020, de xx de xxxx de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny
 • Torn obert de paraules
 • Darrera modificació: 05/02/2021 11:59