sectorial:2021-2022

Mesa sectorial: Curs 2021-2022

Mesa sectorial de 18 de juliol de 2022

 • Segona sessió procés d’estabilització.
  • RESOLUCIÓ EDU/XXX/2022, de XX, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent.
  • Identificació places concurs de mèrits i concurs oposició; relació d’especialitats i relació personal interí amb els serveis prestats a la borsa de treball.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 5 de juliol de 2022

 • Resolució EDU/xx/2022, de xx de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació. 
 • ACORD GOV/xx/2022, de XXXX, de mesures en matèria de personal docent dependent del Departament d’Educació.
 • RESOLUCIÓ EDU/XXX/2022, de XX, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits per a l'ingrés a la funció pública docent.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 23 de maig de 2022

 • Procés d'estabilització

Continuació per correu electrònic del Torn obert de paraules de la reunió d'11 de gener de 2022

 • Respostes del Departament a preguntes sobre accés a càtedra i Oposicions 2022

Reunió virtual d'11 de gener de 2022

 • Informació sobre les Unitats d’Acompanyament i Orientació (UAO).
 • Resolució ENS/XXX/2022, de XX de XXX, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya.
 • Continuació procés d’estabilització del personal docent.
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de la Mesa Tècnica d'FP de 20 de desembre de 2021

 • Tramitació ordenació i integració de la FP.
 • Situació professorat d’FP en relació a la nova llei.
 • Oferta de places/procés d’estabilització.
 • Resultats convocatòria d’oposicions 20-21.
 • Informacions sobre recursos i nous projectes d’FP.

Reunió virtual de 15 de desembre de 2021

 • Dades per l’estabilització de la plantilla.
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 3 de desembre de 2021

 • Lectura i aprovació d'actes
 • Proposta pressupost 2022 d’Educació.
 • Resolució EDU/xx/2021 de xx de desembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació.
 • Proposta d’oferta pública d’ocupació – Estabilització personal interí.
 • Distribució de places per cossos i especialitats a la convocatòria de concurs oposició 21-22.
 • Torn obert de paraules.

Reunió virtual de 26 d'octubre de 2021

 • Lectura i aprovació d'actes
 • Informació dels mentors digitals i del personal de les unitats d’assessorament i orientació
 • Resolució EDU/xxx/2021, de xx de xxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d'Educació de Catalunya
 • Previsió calendari de reunions de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Docent no Universitari curs 2021-2022
 • Retorn de la proposta del Departament de l’inici negociació condicions laborals, per part de les organitzacions sindicals
 • Torn obert de paraules
 • Darrera modificació: 18/07/2022 20:22