sectorial:2022-2023

Mesa sectorial: Curs 2022-2023

Mesa tècnica informal d'1 de març de 2023

 • Concurs de mèrits: errades i reclamacions

Mesa sectorial de 28 de febrer de 2023

 • Reivindicacions laborals (a petició de les organitzacions sindicals)

Mesa sectorial de 22 de febrer de 2023

 • Projecte de pressupost 2023 Departament d’Educació.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 14 de febrer de 2023

 • Debat i propostes en relació a l’Avaluació de la implementació de les mesures adoptades pel Departament d’Educació en relació a les tardes de setembre als centres educatius.
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 9 de febrer de 2023

 • Avaluació de les mesures adoptades pel Departament d’Educació en relació a les tardes de setembre als centres educatius
 • Projecte de pressupost 2023 Departament d’Educació
 • RESOLUCIÓ EDU/ /2023, de xxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per a la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a l’Institut Obert de Catalunya
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 16 de gener de 2023

 • Programa experimental de residència inicial docent en centre
 • Eleccions sindicals
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 14 de desembre de 2022

 • Continuació de la Mesa sectorial de 12 de desembre

Mesa sectorial de 12 de desembre de 2022

 • RESOLUCIÓ EDU/2022 de xx de desembre de 2022, sobre mesures per a les eleccions de membres de Junta de Personal docent no universitari en l'Administració de la Generalitat de Catalunya
 • RESOLUCIÓ EDU/2022, de XX de xxxxxx de 2022, per la qual es convoca concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d'Educació
 • RESOLUCIÓ EDU/XXX/2022, de XX, de convocatòria dels processos d'estabilització, mitjançant el sistema selectiu de concurs oposició per a l'ingrés a la funció pública docent
 • RESOLUCIÓ EDU/2022, de XX de desembre, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent i adquisició de noves especialitats
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 2 de desembre de 2022

 • Modificació documents organització i gestió de centres per la reducció de l'hora lectiva
 • Modificació de les resolucions de plantilles per la reducció de l'hora lectiva
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 30 de novembre de 2022

 • Ajornament pel retard en l'enviament de la documentació
 • Període extraordinari de modificació de dades de la Borsa de treball

Mesa sectorial de 24 de novembre de 2022

 • Seguiment aplicació reducció hora lectiva gener 2023
 • Seguiment del concurs general de trasllats
 • Seguiment del concurs de mèrits
 • Informació programa temporal de cooperació territorial d’educació inclusiva
 • Torn obert de paraules.

Mesa sectorial de 14 de novembre de 2022

 • Reivindicacions laborals

Mesa sectorial de 24 d'octubre de 2022

 • Instruccions per la reducció de l’hora lectiva als centres docents públics a partir de l’1 de gener de 2023

Meses sectorials de 17 i 19 d'octubre de 2022

17 d’octubre:

 • Decret de Plantilles
 • Recuperació del poder adquisitiu perdut incloent també el retorn al reconeixement del primer estadi de 9 a 6 anys
 • Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys

19 d’octubre:

 • Calendari escolar
 • Currículum
 • Immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres.

Mesa sectorial de 10 d'octubre de 2022

 • Modificació de les resolucions dels concursos generals de trasllats adreçats als cossos docents
 • Formació Professional i Equiparació Salarial (document adjunt). (a partir de les 10:30 hores)
 • Pacte d’estabilitat
 • Torn obert de paraules

Mesa tècnica de 5 d'octubre de 2022

 • Projecte Decret xx/202* de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya
 • Competència Digital Docent

Mesa sectorial de 22 de setembre de 2022

 • Concurs de trasllats:

- Resolució EDU/XXXX/2022, de XX de XXX, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques del cos de mestres per tal de proveir llocs de treball vacants en escoles i instituts escola i als dos primers cursos de l'ESO en instituts i instituts escola.
- Resolució EDU/xxxx/2022, de xx d’octubre, de convocatòria de concurs de trasllats adreçada al personal funcionari de carrera i en pràctiques per proveir llocs de treball vacants en la Inspecció d'Educació i llocs de treball vacants, corresponents als cossos docents d'ensenyaments secundaris i de règim especial, als instituts, instituts escola, a les escoles oficials d'idiomes i a les escoles d'art i superiors de disseny.

 • Resolució de modificació de la Resolució de la directora general de Professorat i Personal de Centres Públics, per la qual s’estableixen els criteris per gestionar la borsa de treball de personal docent per al curs 2022-2023.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 14 de setembre de 2022

 • Projecte Decret xx/202* de l’Escola Superior de Disseny i Arts Plàstiques de Catalunya.
 • Complement retributiu de major dedicació lectiva.
 • Prendre coneixement de l’Acord entre el Departament d’Educació i el Comitè de vaga del personal docent no universitari, per tal de desconvocar la vaga prevista per als dies 7 i 28 de setembre de 2022 que integrarà l’expedient per tramitar l’Acord de Govern.
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 12 de setembre de 2022

 • Lectura i aprovació d'actes.
 • Planificació de la metodologia de treball i calendarització meses de negociació.
 • Torn obert de paraules
 • Darrera modificació: 01/03/2023 14:21