Mesa sectorial: Curs 2023-2024

Mesa sectorial de 21 de setembre de 2023

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes pendents del curs 2022-2023
 • Complement de major dedicació
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 14 de setembre de 2023

 • Informació sobre el concurs de mèrits

Mesa sectorial de 13 de setembre de 2023

 • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 17/2023 corresponent a la sessió del dia 5 de setembre de 2023 (document adjunt)
 • Retorn a les propostes de les organitzacions sindicals sobre el Projecte Lingüístic del Sistema Educatiu
 • Resolució EDU/xxxx/2023 de xx de xxxx, per la qual es convoca concurs de mèrits per la provisió de llocs de treball vacants, en comissió de serveis, a la Inspecció d’Educació de Catalunya (document adjunt)
 • Resolució de la Directora General de Professorat i Personal de Centres Públics, de regulació de la fase de pràctiques prevista a la Resolució EDU/2221/2022, de 12 de juliol, de convocatòria de concurs oposició per a l’accés al cos d’inspectors d’educació (document annex)
 • Informació en relació a l’Adequació del Pacte de la Mesa Sectorial d’educació en relació amb els òrgans de representació i l’acció sindical del personal docent no universitari en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya
 • Proposta de calendarització de meses sectorials de negociació i meses tècniques
 • Torn obert de paraules

Mesa sectorial de 5 de setembre de 2023

 • Constitució de la Mesa Sectorial de Negociació del Personal Funcionari Docent arran de les eleccions sindicals que es van dur a terme el 14 de març de 2023
 • Inici de curs 2023-2024
 • Darrera modificació: 25/09/2023 12:12