sectorial:240414

Mesa sectorial de 24 d'abril de 2014

  1. Resolució ENS/xxxx/2014, de xx de xxxx, sobre la regulació de les llistes de professorat col.laborador de l’Institut Obert de Catalunya, del procediment de concurs de mèrits per formar-hi part i per la qual es convoca el concurs de mèrits.
  2. Torn obert de paraules

L'Administració presenta una proposta de resolució per a fer una llista de professors col·laboradors de l'IOC i regular el procediment del concurs de mèrits per a formar-hi part.

El procediment es compon d'una autobaremació per a omplir en un aplicatiu informàtic i una entrevista feta per una comissió de valoració, nomenada pel director de l'IOC.

La part social, unitàriament, manifesta la seva satisfacció perquè, per fi, hi hagi sobre la taula un esforç de presentar una proposta de regulació d'una cobertura de places que fins ara ha estat opaca. Seguidament, manifestem les nostres objeccions:

  • No té sentit regular-ne primer les col·laboracions, quan encara no s'ha definit el procediment per a obtenir la plaça en l'IOC. Hi ha 123 persones en comissió de servei i més de 400 col·laboradors. Hauria d'haver-hi una plantilla fixa i no ser tots eventuals.
  • No s'hauria d'excloure els interins de la possibilitat de col·laboració.
  • No es regulen les condicions laborals ni la naturalesa jurídica de la relació: es tracta de fer contractes mercantils? quanta feina cobreix cada col·laborador? quins drets tenen i quina és la seva retribució? com funcionen les tutories? tenen claustre?
  • Els barems suposen la perpetuació de les persones que ja estan a dins i es dificulta molt l'entrada de persones noves.
  • La comissió de valoració depèn tota d'una sola persona: el director de l'IOC, que és qui nomena tots els vocals i la presideix.

Per totes aquestes raons hem demanat que, si no es poden recollir les nostres peticions, retirin la proposta i redactin i presentin primer el decret regulador de l'IOC, a la qual cosa el Departament ha accedit.

Així mateix, ASPEPC-SPS ha demanat formalment que le places de l'IOC surtin en el concurs de trasllats per a què tothom pugui accedir-hi.

  • Darrera modificació: 28/04/2014 08:24