Grup de treball estabilització 9 de novembre de 2023 (Departament-sindicats)

S’inicien les sessions per a tractar l’estabilització de les persones interines que no s’han estabilitzat com a funcionàries de carrera al concurs de mèrits o al concurs oposició extraordinari.

El concurs de mèrits es tanca amb la publicació dels últims seleccionats prevista per aquest dilluns. En 10/15 dies el Departament reorganitzarà totes les llistes publicades fins ara per a publicar-les al DOGC i al BOE.

El Departament té previst tancar-lo els 10 primers dies de desembre i que la llista definitiva surti el 27 de novembre.

Hi ha 964 recursos d'alçada pendents per resoldre, als quals es donarà resposta a mesura que sigui possible.

El 21 de novembre hi haurà una mesa per estudiar modificacions en el concurs oposició ordinari.

El Departament diu que les places vacants del concurs oposició extraordinari se sumaran a l'oferta de les oposicions ordinàries, juntament amb les places de reposició no convocades del 20, 21 i 22. La previsió és convocar unes 8000 places, totes les possibles.

S'obrirà el termini de sol·licituds, al desembre, abans del Nadal.

L'objectiu és que hi hagi el màxim de tribunals possibles, i que cadascun tingui menys opositors que en els anteriors processos.

Es preveu que les proves comencin al maig/juny del 24 i que les pràctiques siguin de l'1 de setembre al 31 de desembre del 24. Per tant, ja no caldrà esperar un curs per fer les pràctiques.

Les places desertes del concurs oposició extraordinari se sumen al concurs d’oposició ordinari perquè així ho van signar tots els sindicats que estan presents a la mesa de funció pública catalana.

D’una altra banda, la convocatòria d’un nou concurs de mèrits amb la normativa estatal actual hauria de seguir els mateixos paràmetres que el ja realitzat, és a dir, amb accés lliure per als docents d’altres territoris.

Això ha provocat (i provocaria) certes disfuncions respecte d’algunes especialitats, i, estudiades les dades, tampoc estabilitzaria els docents més antics de la borsa. Seguiria havent-hi un abús de la temporalitat.

El Departament ha donat per tancada aquesta possibilitat i diu que no ho farà cap altre sector de l'administració catalana.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha mantingut la seva línia de demanar l’estabilització per antiguitat, que no deixi fora a ningú i que solucioni el problema de cara al futur. El interins no poden dependre cada curs de les decisions de les direccions.

Cal dir que a secundària falten professors en moltes especialitats i que, si el Departament no és capaç d’assegurar unes bones condicions laborals i el dret a la carrera professional, cada cop serà més difícil cobrir-les.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha demanat que es convoquin les places per al cos de catedràtics, ja que forma part del dret a la promoció laboral.

El Departament ha respost que hi haurà oferta tan bon punt com acabi el procediment d'oposicions ordinàries d'aquest 24 i que el seu objectiu és tenir el màxim de funcionaris possibles, per així ofertar major nombre de places.

El Departament informa que no hi haurà concurs de trasllats autonòmic i que estan revisant les places perfilades.

La seva intenció era presentar un concurs de mèrits de places específiques. Assegura que la idea és afavorir que el curs vinent surtin més places ordinàries que no impedeixin l’estabilització de persones sense acreditació de perfils.

Cal remarcar que a la resta de territoris fan concurs autonòmic de places ordinàries, cosa que permet l'estabilització dels seus docents ja aquest mateix curs.

Professors de Secundària (aspepc·sps) sempre ha demanat que surtin totes les places, que s'acabin els perfils i que les places d'adults, IOC, etc. surtin també de manera ordinària.

Professors de Secundària (aspepc·sps), després de tornar a demanar l’estabilització del personal interí que no deixi a ningú fora i que inclogui també a qui no s’ha presentat als processos d’estabilització, ha preguntat al Departament quina és la seva proposta.

El Departament diu que de moment no en té cap, però es compromet a fer arribar al sindicats un document per la propera reunió prevista per al desembre.

El Departament ha dit (no és la primera vegada) que vol aconseguir la derogació del Reia Decret que regula el procediment d'oposicions per canviar a un sistema que tingui més en compte les competències que el coneixement.

Professors de Secundària (aspepc·sps) pot estar d’acord en la revisió d’aquest Reial Decret; però si la revisió d'aquest sistema segueix basant-se en la poca transparència i subjectivitat (adjudicacions a dit, per entrevista, per ideologia, per perfil, etc.), això representa un atac en tota regla a l'entrada objectiva i per mèrits a la funció pública docent.

Aquest mateix procés de desprofessionalització de la funció pública s’està defensant per a les places d'inspector d'Hisenda, Justícia, Administració General de l'Estat, etc.

Per tant, la defensa demagògica que fan alguns sindicats perquè les oposicions siguin “més competencials” pot convertir-los en detonadors de la demolició del sistema públic.

I així ens trobem, un altre cop, com quan es va aprovar la LEC i els seus decrets (d’autonomia de centres, direccions, plantilles i inclusiva), que la resta de sindicats van defensar tots els seus postulats ideològics i van facilitar la seva aprovació, per després recular cap a una posició crítica una vegada es veuen els seus previsibles i nefastos resultats.

  • Darrera modificació: 13/11/2023 17:50