Mesa informativa sobre els processos d’estabilització

 • El 23 de juny surt l’adjudicació d’estiu provisional. Sortiran persones que ja han presentat renúncia al CM.
 • Si una persona obté destinació com a interí i posteriorment és seleccionat al CM es queda en aquella destinació com a funcionari, sempre i quan sigui una plaça del mateix cos del qual serà funcionari.
 • Interins que no han obtingut destinació o persones que no han participat: s’adjudicaran després de la definitiva d’adjudicacions provisionals.
 • Interins amb proposta de direcció com a interí que apareixen seleccionats al CM a la llista del dia 15: la proposta de direcció s’ha modificat ja i és com a funcionari de carrera. Als que siguin seleccionats posteriorment se’ls modificarà la proposta de direcció de cara a les adjudicacions definitives.
 • La propera setmana creuaran dades de renúncies amb Balears i PV.
 • El Departament dóna per bones directament les renúncies que especifiquen que renuncien per estar seleccionats a un altre territori.
 • Als que no especifiquen res els contacten per confirmar que realment volen renunciar. Les renúncies les han de validar per evitar errades de les persones, per això triguen a gestionar-les.
 • Ja s’han gestionat 945 renúncies que ja s’han tingut en compte per fer les llistes del dia 15 de juny.
 • Queden entre 300 i 400 renúncies ja presentades per validar.
 • Es cobriran amb persones de les llistes complementàries totes les renúncies fins a 5 de setembre, perquè la seva intenció és adjudicar totes les places ofertades.
 • Les persones que renuncien i volen continuar a la borsa mantindran el número que els correspon, però no saben quan els inclouran.
 • Les llistes publicades el 22 de juny al DOGC són les del dia 15, que ja tenien en compte les 945 renuncies validades en aquella data..

L’estimació d’un recurs d’alçada no pot desplaçar a un seleccionat.

 • El Departament treurà de les llistes publicades el dia 15 les persones que ja estan seleccionades per alguna especialitat.
 • Si una persona està a la llista complementària de diverses especialitats, com gestionaran la seva inclusió a la llista de seleccionats, si és el cas? Per ordre d’arribada de les renúncies.
 • No enviaran llistes al Ministeri fins al setembre (després del dia 5).
 • La presa de possessió presencial es farà l’1 de setembre amb amb un document que signarà la persona i la direcció del centre.
 • En breu es publicarà la informació sobre la presa de possessió telemàtica per a les persones que no es podran incorporar al centre l’1 de setembre per diferents situacions (excedències, serveis especials, incapacitats temporals…).
 • Les notes de la fase d’oposició no es publicaran fins al setembre.
 • Persones inscrites pel torn de reserva apareixen al torn lliure al llistat, però si van al seu espai personal veuen que són del torn de reserva. Això és així per protecció de dades.
 • S’han acceptat totes les renúncies de persones que havien estat tribunals del CM i estaven seleccionats per ser tribunals d’oposicions.
 • Encara estan revisant renúncies de membres de tribunals i quan acabin publicaran els tribunals al DOGC.
 • El 77% dels aspirants han estat assignats al territori on havien demanat fer les oposicions.
 • Les sol·licituds de canvi de tribunal amb motius justificats les estan acceptant.
 • La mitjana d’aspirants per tribunal és de 117 persones.
 • S’ha intentat respectar la paritat en la composició dels tribunals, però no sempre ha estat possible.
 • Garanteixen la presència d’assessors en els tribunals en els que no hi ha membres d’alguna especialitat (professors universitaris, etc.).
 • Horaris dels membres dels tribunals: els marca cada tribunal. L’administració contempla tot el mes de juliol de dilluns a dissabte.
 • La normativa estipula que acabarà en 5 mesos, però la voluntat és acabar-ho abans (a l’agost).
 • Les persones que tenen a l’ATRI una nota conforme no consta documentació acreditativa de la titulació universitària no caldrà que l’aportin. Autoritzaran al Departament a fer-ne la comprovació.
 • Les persones que s’estabilitzin a partir de l’1 de setembre de 2023 hauran de demanar la integració en el període extraordinari.. La voluntat és obrir-lo l’1 de setembre.
 • Darrera modificació: 23/06/2023 09:06