Mesa sectorial d'1 de juny de 2016

  1. Resolució de 2 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors de les escoles per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
  2. Resolució de 2 de juny de 2016, per la qual es fixen els criteris generals i el procediment per a la confecció de les plantilles de professors dels instituts per al curs 2016-2017 i de supressió o transformació dels llocs de treball docents
  3. Resolució de xx de xxxxx de 2016, sobre el procediment de reducció de dues hores d’activitats complementàries setmanals de presència al centre per al personal funcionari docent que tingui entre 55 i 64 anys, i les condicions específiques de l’horari setmanal d’aquest personal.
  4. Resolució ENS/xx/2012, d xx de xxxx, de convocatòria de concurs oposició per a l’ingrés i accés a la funció pública docent
  5. Torn obert de paraules.

Tots els sindicats presents a la mesa - USTEC, CCOO, Sindicat Professors de Secundaria (aspepc·sps) i UGT - comuniquem al Departament que hem entrat una petició per demanar una mesa de negociació per a què el Departament i el Govern puguin complir la seva promesa de revertir les retallades en les nostres condicions laborals i els recordem que estan obligats a convocar-la reglamentàriament en 15 dies.

El document de plantilles manté la tònica de retallades dels anys anteriors: confirma la retallada de les 2 hores lectives als majors de 55 anys i manté l'increment de jornada del professorat en 20 hores lectives. A les Balears i Cantàbria ja han pactat que l'any vinent faran 19 hores mentre que nosaltres som els únics a tot l'Estat que tenim les hores de permanència augmentades a 28 hores. El Govern continua incomplint els mandats que li fa el propi Parlament i les promeses que fa davant la premsa. No fa millores ni en les hores de coordinació ni en les ràtios. Per establir el sistema inclusiu, apugen mínimament les dotacions (140 entre primària i secundària) en centres d'alta complexitat. Així mateix el Departament continua preparant amb tota l'opacitat del món un decret de necessitats educatives especials que té com a objectiu que el màxim d'alumnes amb necessitats especials estiguin dintre dels instituts i escoles, sense que això suposi un increment de la despesa. Veient la seva actuació habitual ja sabem què significa: amb paraules maques els abandonaran a les aules, que és més barat que mantenir les infraestructures per poder rebre l'atenció i l'entrenament especialitzat que necessiten, i no es tindrà en compte tampoc si hi ha afectació en el desenvolupament de les classes ordinàries. Els perfils del centre ja no es vinculen al Projecte de Direcció o al PEC tot i el redactat del propi decret de plantilles. Es manté la minoració de 0'7 hores lectives de professorat per cada grup d'escolarització d'FP en els instituts de 10 o més grups de cicles formatius, tot i que era una mesura temporal i hem demanat expressament que es retiri. Desapareixen les hores de coordinació transversal dels centres d'FP. El Departament diu que és perquè ara s'apliquen també a aquests centres les taules d'ESO i Batxillerat. A la petició del Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) de que es reconeguin les hores i estatus del coordinador d'FP dual, el Departament ha respost literalment: “quan l'alumne està a l'empresa no hi ha professor”….

De quants professors es volen desfer? Era per això l'FP Dual?

La part sindical declara, unitàriament, que no està d'acord amb la pèrdua de les dues hores lectives dels més grans de 55 anys i fem notar que a secundària el professorat acollit no estarà obligat a anar ni a les juntes d'avaluació ni als claustres.

En la tònica de la immoralitat habitual, el Departament ha presentat una convocatòria d'oposicions sense cap intenció real de fer-la efectiva i amb intenció que la part sindical demani el seu endarreriment. Només són 300 places de les especialitats d'FP i les proves es realitzarien al febrer. El marc normatiu és l'estatal. L'aspirant haurà de passar dues proves eliminatòries, subdividides en dues parts cadascuna: la primera seria una prova d'exercicis pràctics i el desenvolupament d'un tema, i la segona la defensa d'una programació i l'exposició d'una unitat didàctica. Un altre cop el 25% de la plantilla és interina, i no es recullen mecanismes suficients que reconeguin la seva aportació al Departament d'Ensenyament i que no suposin abocar-la a l'atur. USTEC i el Departament han encetat un debat sobre la desconnexió legal, que les oposicions no haurien de ser als cossos estatals, i el Departament els ha preguntat directament si estaven proposant que no hi hagués oposicions. CCOO ha demanat l'endarreriment per tal que s'acumulin més places. Els representants del Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps), coneixedor de l'autèntica posició del Departament no hem entrat a discutir l'ajornament o no perquè temem que siguin places que es puguin perdre, i també per seguretat jurídica: la normativa administrativa és més estable que les propostes de laboralització que en més d'un informe s'han presentat com les desitjables per al futur. Òbviament sí estem d'acord que se sumin ofertes públiques - més places i de totes les especialitats d'ESO i Batxillerat - i es facin les proves al juliol vinent.

Només són 300 places de les especialitats d'FP i les proves es realitzarien al febrer

- Preguntem al Departament per la fusió de l'institut Fòrum i demanem una interlocució seriosa sobre el cas. - En resposta a preguntes del Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) el Departament confirma que els professors tècnics d'FP que tinguin la titulació pedagògica equivalent abans del 4 de juliol seran destinats a l'estiu, i que pensen nomenar condicionalment als que la puguin tenir abans de començar el curs vinent. Així mateix, confirma que la la publicitat de places amb perfils es farà als webs dels instituts i escoles i demanem que estableixi que aquesta publicitat tingui lloc també als webs dels SSTT.

La publicitat de places amb perfils es farà als webs dels instituts i escoles!
  • Darrera modificació: 02/06/2016 14:15