Mesa sectorial de 2 de maig de 2017

 • Aplicació Acord de la Mesa Sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s’acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs escolar 2017-2018.
 • Ordre ENS/xx/2017, de x de xx, per la qual s’estableix el calendari escolar del curs 2017-2018 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
 • Execució de la sentència sobre el reingrés a la borsa de treball d’un interí amb avaluació negativa després del període de prova.
 • Nivell C1-C2 d’anglès, segons titulació universitària, ex. especialitat de Sociologia.
 • Torn obert de paraules

El Departament resumeix les tres discrepàncies amb els sindicats amb els quals va signar l'Acord (USTEC, CCOO, UGT) a les “comissions de seguiment”:

 • Concreció ja de l’hora que substitueix la reducció de l’hora lectiva.
 • Dotacions per increment escolarització
 • Criteri prioritari per als sindicats era passar les substitucions ⅓ a ½.

El Director General de Professorat diu que és un acord històric (al llarg de la mesa ho repeteix més d’un cop), 4.714 docents més el curs vinent, pagament juliol interins, reducció horari lectiu (es vanta que és l’única Comunitat on es redueix a secundària i també a primària, les altres només a secundària…), avançament substitucions… Comparteix la voluntat de passar terços a mitjos, la fa seva, però prioritza l’increment de professorat per atendre millor els alumnes. Respecte a la famosa reducció d'una hora lectiva: per millorar la qualitat en l’àmbit del centre, per tant, ha de ser horari de permanència, sense incrementar el nombre de guàrdies. Però no es concretarà fins que es publiquin els documents organització i funcionament dels centres.

Els sindicats signants volen concreció sobre el destí del total de 4.714 noves dotacions. Diu que no vol denunciar l’acord, sortir-ne, sinó que vol que l’administració no surti de l’acord.

El Departament demana confiança, no es pot concretar més i el que vol saber és si el Departament i els sindicats comparteixen els criteris per tal d’assignar els recursos per ordre de prioritats.

Abans de fer un recés el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) preguntem sobre les “comissions de seguiment”, on estan regulades. El Departament primer diu que estava prevista a l’acord, que sempre ha estat així i en formen part els signants de l’acord. Responem que no és cert que estigui prevista a l’acord, i fem constar el nostre desacord amb el fet que s’hagin convocat, i que no ens hi hagin convidat.

Després del recés els altres sindicats demanen que:

 • el Departament es comprometi que si hi ha increment de matrícula, les dotacions de més necessàries no es restin de les 3.500;
 • el pas dels terços a mitjos sigui prioritari per assignar les 650 dotacions pendents;
 • el Departament concreti ja les tasques de l’hora de permanència,

En cas contrari, “amenacen” que a la roda de premsa denunciaran la no voluntat negociadora del Departament. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) diem que en no haver estat convidats a la comissió de seguiment no farem cap comentari.

El Departament, sobre el compromís en cas d’augment d’escolarització no utilitzar les 3.500, només es compromet a parlar-ne si hi ha alguna variació. Insisteix que ara vol saber si els sindicats accepten el criteri de recuperar 0.5/0.7h és prioritari, per poder així concretar els criteris d’elaboració de plantilles i que els centres les sàpiguen a finals de maig. I pel que fa a l’hora permanència, reconeix que encara no està redactat el que sortirà als documents d’organització.

Altres temes:

El sindicat majoritari demana que part dels 3.000.000€ punt 7 de l’acord es dediquin a cursos de formació gratuïts per cobrar el juliol els interins. El Departament diu que miraran de fer cursos gratuïts, però que no faran cursos específics per als interins

La part sindical demana que hi hagi més places afegides a l’oferta pública d’ocupació del 2017, si s’aproven els pressupostos de l’estat. El Departament respon que es farà el que es podrà. Hem de recordar que l'Oferta Pública és «parcial» i es podria ampliar.

El sindicat majoritari demana que no es tingui pressa per convocar les oposicions. El Departament respon que no tenen pressa, accepten negociar la data de convocatòria i les especialitats, l’únic segur és que s’han de convocar al llarg del curs 2017/2018.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) preguntem sobre curs de juliol per a interins, el Departament confirmar que per cobrar el juliol el curs no pot començar abans del juliol. S’ajornen la resta de punts de l’ordre del dia.

 • Darrera modificació: 04/05/2017 15:19