Reunió virtual de 2 de juliol de 2020

El Departament exposa que aquest curs hi haurà molta pressió demogràfica, que comença a decaure el curs vinent i que aquesta és la raó per la qual s’ha de tornar a suspendre l’acord que recollia el dret dels més grans de 55 anys de 2 hores de reducció lectiva i es substitueix per la reducció de dues hores complementàries.

La part sindical de manera unànime considera que és una nova retallada i demana que si més no es modifiqui el redactat i siguin realment dues hores complementàries de l’horari fix i sense feina afegida. El Departament accepta el canvi. Per tant, el professorat més gran de 55 anys acollit a la reducció, haurà de fer 22 hores de permanència al centre.

El termini per a presentar la sol·licitud de la reducció s’ampliarà i segurament hi haurà temps fins la primera quinzena de setembre

A petició del sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) el Departament també accepta corregir el redactat i aclarir que als centres d'adults són els mestres de primària qui tenen assignades 21 hores lectives, mentre que el professorat de secundària té assignades 19 hores lectives, igual que la resta de professorat de secundària.

Es publica molt més tard per l’excepcionalitat provocada per la pandèmia.

El Departament exposa que els instituts escoles són una aposta del Departament (el nombre s’ha triplicat en els dos últims anys, aquest curs n’hi haurà 30 més fins un total de 83) i que s’ha regulat el seu horari. Entre altres coses tot l’alumnat haurà d’acabar a la mateixa hora i s’imposa la jornada partida.

Els instituts que tenen jornada compactada poden continuar-la el curs vinent.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) manifesta que:

 • L’ordre de calendari no fa cap referència a la situació d’excepcionalitat derivada de la pandèmia
 • L’article 6 que impedeix la possibilitat de fer jornada compactada als instituts escola s’hauria de suprimir respectant així l’autonomia de centres perquè quan es pregunta als pares i mares afectats majoritàriament la volen. Caldria incloure la possibilitat de que els escassos instituts que encara no apliquen la jornada intensiva puguin demanar-la, de la mateixa manera que es recull la possibilitat de deixar-la.
 • L’entrada dels alumnes de secundària, batxillerat i cicles formatius hauria de ser esglaonada
 • Caldria tenir menys hores lectives i més curtes (per afavorir aprenentatge i concentració).
 • L’efectivitat de les metodologies basades en la integració d’instituts i escoles està en entredit perquè no solament no millora resultats si no que els està empitjorant.
 • El mes d’agost hauria d’aparèixer considerat expressament com a període de vacances, com està recollit en la normativa de jerarquia superior.

És de destacar que ni CCOO ni Intersindical CSC han defensat la jornada intensiva ni a secundària ni a primària.

El Departament exposa la necessitat d’aquest decret donat que l’anterior és del 2000 i no està adaptat a la nova normativa derivada de la LEC, els seus decrets reguladors i el marc de l’escola inclusiva.

L’objectiu és incrementar la flexibilitat en l’organització interna (es busca desregular, en altres paraules). S’afegeixen les finalitats, s’incrementen les funcions i s’inclou la gestió per processos. Respecte a la organització interna no hi ha gaires novetats. S’estableix també com a novetats els àmbits d’expertesa vinculats a la formació i la tasca de la inspecció (que no es concreten perquè es puguin canviar) i la possibilitat de crear grups de treball. Els plans directors passen de 5 a 4 anys, amb plans bianuals amb objectius de millora basats en l’autoavaluació (com als plans de qualitat).

La part sindical de manera unànime assenyala que no ha donat temps a mirar el document i que aquest ha de passar primer pel consell escolar. El Departament ho accepta i hi haurà una altra mesa per tractar el document.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) ha demanat que es continuïn proveint les places mitjançant oposicions i que quan es parla de nivells i graus d’expertesa, es tingui en compte el tema de la especialitat docent perquè la manca d’aquest criteri fa que el treball d’inspecció no sigui del tot acurat en moltes ocasions. També exposa que no pot ser que el llenguatge utilitzat en tot el decret sigui tan subjectiu i burocràtic, vinculat a sistemes de gestió de qualitat que s’està comprovant que no són eficients i impliquen que hi hagi més feina consistent en fer informes que en solucionar problemes. Recorda també que en la feina d’inspecció és molt important el coneixement de la normativa i el règim legal.

 • Es demana al Departament que recordi a les direccions que el mes de juliol no pot haver horari fix pel professorat i que la normativa en tot cas parla de presència al centre per casos excepcionals i només els primers dies.
 • Es torna a assenyalar la dificultat de mantenir els grups estables i més en els centres de més d’una línia.
 • El pagament del 60% paga extra de 2013 pels que no estan en actiu s’endarrereix fins a l’octubre.
 • Està previst que la borsa de treball s’obri a finals de juliol. No s’esperen gaires canvis ni en la resolució d’obertura ni en la de criteris de gestió que també han de passar per mesa.
 • El cobrament del nomenament juliol del 2016 s’està endarrerint perquè comporta la relació amb la SS i amb el SEPE pel casos en què s’havia cobrat l’atur i això dificulta la tramitació.
 • Les persones que no van poder tornar a la jornada completa pel covid, igualment continuaran en jornada reduïda durant l’estiu.
 • Es demana que es tregui de la formació on line el límit màxim de 10 hores setmanals, tenint en compte la situació d’excepcionalitat que estem vivint. Es traslladarà resposta.
 • Es pregunta per la subcontractació de la vigilància de la salut pel personal sensible i es trasllada al Departament la preocupació per la vulneració de la confidencialitat de les dades.
 • Es demana al Departament la possibilitat d’allargar el temps de compromís d’obtenció del màster, donat que el COVID aquest any ha endarrerit les possibilitats de fer-ho. De moment el Departament diu que no ho té previst i que s’han incrementat l’oferta de places per assumir a la majoria de persones que l’han de cursar. També es diu que s’han establert unes beques per estudiar específicament els màsters d’educació.
 • La setmana vinent es farà pública la resolució de modificació de tribunals, atès que s’han hagut d’acceptar algunes renúncies.
 • S’espera poder liquidar les dietes dels tribunals de les oposicions anteriors a finals d’aquest mes
 • El Departament es compromet a revisar els casos en què disposar de llicència sindical hagi comportat una proposta de no continuïtat.
 • Darrera modificació: 03/07/2020 12:39