Reunió virtual de 2 de juliol de 2021

No hi ha modificacions substancials. Es podrà adjuntar tota la documentació mitjançant l’aplicatiu i per aquesta raó no es demanen les compulses. De moment no s’exigeix que la signatura sigui digital.

Professors de Secundària reitera que no és el seu model de borsa i que s’ha de facilitar al màxim tant la possibilitat d’apuntar-se a tots els àmbits territorials com a les diferents especialitats.

Manca oferta de màsters per tal que tots els candidats puguin obtenir aquest requisit de manera adient.

Segueix sense estar clara la normativa per portar a terme les proves de capacitació i el seu calendari. També falten models per a preparar-les.

Respecte del professorat tècnic d’FP de moment no hi ha canvis previstos pel curs vinent, que dependran de la normativa estatal que es desenvolupi. La setmana vinent hi haurà una conferència sectorial estatal amb les CCAA per a parlar de la nova llei orgànica d’FP.

Les principals novetats són:

 • El Departament vol considerar les interrupcions de nomenaments com a finalitzacions, amb la qual cosa les situacions en les quals cal interrompre, per motius per exemple familiars, un nomenament passarien a considerar-se una finalització del nomenament havent de tornar a la roda de substitucions. Davant la petició de la part social el Departament accepta que estudiarà deixar sense efecte el canvi. Hi ha casos en què es necessita la interrupció però no perdre el nomenament de manera definitiva.
 • Els SSTT autoritzaran la finalització del nomenament quan el personal docent no assisteixi al lloc de treball durant 4 dies consecutius sense causa justificada i sense cap comunicació, previ requeriment del centre o dels SSTT o quan no sigui possible posar-se en contacte amb la persona afectada. Aquesta persona es manté en borsa però no té reserva del lloc de treball. També quan no es facin arribar els justificants de baixa o de confirmació de la mateixa en els casos d’incapacitat temporal. La part social demana que es mantingui el requeriment previ per part de l’administració.
 • S’especifica que la sortida de borsa per renúncia a un nomenament vigent no s’aplica a les persones que hagin accedit a la borsa de forma provisional i mentre es trobin en aquesta situació.
 • En les proves de capacitació es convocarà un mínim de 10 persones i desapareix la regulació de les comissions avaluadores. Aquest últim punt agreuja la discrecionalitat i manca de seguretat jurídica. El Departament diu que faran constar tota la informació a la web.
 • Els períodes de modificació de dades pel curs vinent estan previstos per les següents dades: del 13 al 20 de setembre, del 15 al 22 novembre, del 24 al 31 de gener i del 21 al 28 de març
 • No caldrà portar la credencial als SSTT, el centre els informarà de la finalització del nomenament. La persona afectada haurà de donar-se d’alta en l’aplicatiu per constar com a disponible i és aquesta acció la que preval respecte de la finalització i nova disponibilitat.
 • Els nomenaments d’agost segurament seran al final de la setmana del 23 d’agost.
 • Pel cobrament de juliol cal tenir en compte que la persona ha d’al·legar la formació sempre, no serà necessari aportar-la en concret si ja està a ATRI però sí dir que la té feta i que es pot comprovar
 • El Departament informa que la publicació de les adjudicacions provisionals està prevista pel 8 de juliol la provisional i el 22 la definitiva.
 • El cobrament de l’increment de sou del 0’9 % amb caràcter retroactiu es farà com molt tard al novembre però s’intentarà que sigui abans, al setembre o l’octubre.
 • Es preveu que la resolució d’obertura de la borsa es publiqui la setmana del 12 de juliol.
 • El Departament es compromet a convocar una mesa per donar les dades disponibles sobre les oposicions.
 • El Departament confirma que els centres no poden fer hores lectives de 50 minuts a canvi d’incrementar el nombre de sessions lectives.
 • Queden sense respondre les preguntes referents als possibles canvis que pugui haver en la jubilació dels funcionaris que encara resten a classes passives i el significat exacte de les paraules del conseller respecte de l’equiparació del finançament de la concertada i la pública. Sense el control pertinent es pot obrir una nova porta a la corrupció econòmica.
 • Darrera modificació: 05/07/2021 11:46