Mesa sectorial de 2 de desembre de 2022

Modificació documents organització i gestió de centres i Modificació de les resolucions de plantilles per la reducció de l'hora lectiva

Els dos primers punts de l'ordre del dia, Modificació documents organització i gestió de centres i Modificació de les resolucions de plantilles es tracten al mateix temps.

Es modifiquen les resolucions de plantilles i els DOIGC a conseqüència de la reducció de l’hora lectiva. En el càlcul de plantilla, excepcionalment, s’han afegit els llocs específics temporals i s’apliquen els mateixos criteris d’arrodoniment. L’increment fins a 0’25 no implicarà dotació, de 0’25 a 0’73 es donarà mitja dotació més i a partir de 0’74, 1 sencera. L’horari de permanència a secundària és de 24.

Encara que la situació és excepcional no es pot considerar legal la reducció temporal de les sessions lectives per no fer la reducció. S’hauria d’evitar utilitzar la reducció dels càrrecs de manera generalitzada perquè la feina és la mateixa i els criteris de distribució ja estaven establerts. En tot cas els claustres han de donar la seva opinió.

Professors de Secundària (aspepc·sps), demana que enlloc d’arrodoniments, es donin les dotacions a l’alça. Per tal que no hi hagi confusió sobre la normativa hauria de constar expressament en els DOIGC que les 18 h lectives són mòduls de 60 minuts i que no es pot incrementar el nombre de sessions reduint-ne el temps de la sessió. Caldria que les cotutories es reconeguessin i retribuïssin i que les ampliacions de jornada fossin ofertes per ordre d’antiguitat. Els horaris s’haurien de tornar a signar.

Així mateix, Professors de secundària (aspepc·sps) veu amb bons ulls reunir-se amb les direccions, tal com han demanat aquestes, per intercanviar punts de vista respecte als nous horaris. Tot i entendre l’excepcionalitat de la situació, la reducció hauria de beneficiar tothom. L’hora reduïda no té perquè convertir-se necessàriament en una guàrdia.

El Departament respon que no pot canviar els arrodoniments, que les ampliacions de jornada pels nous nomenaments s’han d’oferir a les persones amb el nombre més baix a la borsa. Els DOIGC no es canviaran ara respecte de la duració de les sessions però reconeix que no és correcte incrementar les sessions lectives reduint el seu temps, i diu que caldrà buscar un redactat que permeti ajuntar hores o fer les sessions de lectura sense incrementar la càrrega de feina tipus pactada.

Recordem de nou el calendari dels nomenaments derivats de la reducció de l’hora lectiva:

 • 12 de desembre: Nomenaments de les vacants per reducció de l’hora lectiva
 • 14 de desembre: Nomenaments de les vacants per reducció de l’hora lectiva + substitucions
 • 16 de desembre: Queda oberta la possibilitat d’obrir aquest dia també per nomenaments, si és necessari. Els que no es cobreixin passaran fins al gener a difícil cobertura.
 • 5 de gener: Tornaran a nomenament les vacants no cobertes, més les substitucions noves que surtin.

Del 5 al 7 de desembre s’obre període extraordinari per modificació de dades a la borsa per si hi ha persones que volen desactivar la seva opció a demanar municipis concrets, per tal de tenir opció prioritària a les vacants de les comarques: amb l’activació de municipis concrets, el resultat pot ser rebre un nomenament de substitució més curta i no poder accedir a aquests nomenaments de vacants per la reducció de l’hora lectiva que són fins a 31 d’agost.

Torn obert de paraules

El Departament respon a la petició de Professors de Secundària (aspepc·sps) sobre el cobrament de la tutòria per part del professorat substitut: els substituts de secundària tenen dret a cobrar des del primer dia però aquest curs falta l’aplicatiu informàtic. Caldrà que es faci la reclamació si es té dret al complement i s’està menys de 3 mesos.

El Departament aclareix altres peticions de Professors de Secundària (aspepc·sps) i dels altres sindicats:

 • Al centres de formació d’adults se’ls paga el complement de tutoria si no tenen cap altre càrrec, però no es reconeix el càrrec a altres efectes.
 • La reducció de jornada per cura de fills es renova automàticament quan hom segueix en el mateix centre. S’han enviat instruccions als ST perquè recordin el criteri
 • S’ha enviat de nou a economia la sol·licitud de retorn de les taxes per participar a les oposicions per les persones que obtinguin places al concurs de mèrits. Sense resposta de moment.
 • La modificació del permís de maternitat de famílies monomarentals ha de realitzar-la primer Funció Pública i després s’adaptarà al Departament.
 • Els instituts rebran amb caràcter immediat els diners per poder fer front a la despesa de calefacció. A moltes aules manca una ventilació adient.
 • Els efectes als triennis del cobrament de juliol 2016 s’han reconegut d’ofici, en el cas dels estadis s’ha de fer la reclamació, si és el cas.
 • L’esborrany de la resolució d’integració del professorat de l’FP es passarà per mesa sectorial en quant estigui.
 • Torna a quedar clar que els cursos de formació digital no són obligatoris i que la formació no es pot fer en dissabtes.
 • Les titulacions afins per poder donar una especialitat es va actualitzant quan manca professorat i també es recullen els requisits.
 • S’ha de resoldre la sobrecàrrega dels coordinadors TIC dels instituts.
 • Es demana que les vacants que es donin dins del centre per la reducció de l’hora lectiva es publiquin per afavorir la transparència.
 • Darrera modificació: 02/12/2022 13:49