Reunió virtual de 3 d'abril de 2020

El Departament publicarà unes instruccions el 14 d’abril en què es dirà que els centres han de fer activitats competencials, que no repliquin l’horari, que es puguin fer al llarg de la setmana, que s’haurà de procurar la comunicació que es pugui amb els alumnes i que defugi de la idea d’acabar el programa o currículum. No queda clar en quina mesura i com són avaluables. Els coordinadors hauran d’assegurar que la feina és sostenible i lògica. Demanaran també fer acompanyament emocional als alumnes.

El Director General ha reiterat que no es tracta de crear situacions de pressió i que s’ha de tenir en compte que estem tant el professorat com els alumnes en situació de confinament.

Respecte a segon de batxillerat i l’FP hi haurà instruccions específiques. En el cas de l’FP es diferenciaran entre primer i segon curs i com que sortiran molts dubtes d’aplicació, deixaran oberta la possibilitat de fer preguntes que seran contestades de manera pública. L’objectiu serà que puguin graduar i continuar estudis.

La part sindical comparteix que malgrat l’exposició del Director General s’han donat massa situacions d’abús d’algunes direccions respecte a les demandes que estan tenint sobre el professorat, que el tercer trimestre no hauria de ser avaluable i que les instruccions haurien de ser més clares. També comparteix que si s’està fent feina hi hauria d’haver substituts.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha denunciat en concret que hi ha centres que estan convocant o donant feina en setmana santa, tot i que ha quedat molt clar que són dies no lectius i que n’hi ha d’altres que estan obligant el professorat a emplenar formularis i fitxes per dir el que fan que ocupen més temps que la feina mateixa i que hi ha molt professorat que no té la situació personal ni els recursos per poder realitzar la feina telemàtica en condicions i que si el Departament no posa fre a aquestes situacions haurà de fer la denúncia pública ell mateix.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) ha preguntat reiteradament sobre la situació legal durant el confinament i per fi han contestat que no estem en situació de pemís de deure inexcusable (a diferència de la resta de funcionaris que podien optar pel teletreball o aquest permís retribuït). Això significa que en cas necessari, sí has d’agafar una baixa mèdica o demanar el permís corresponent. En aquest sentit el Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) posarà properament en coneixement del professorat quins drets tenen respecte del teletreball, la situació de confinament i la protecció de les seves dades, per tal que pugui defensar-se d’exigències excesives. El professorat en general vol ajudar i participar, és una pena que fins i tot en aquests moments molts hagin d’estar preocupats per persecucions que no toquen.

Respecte de les substitucions el Departament es nega a fer el cobriment de les noves baixes que arribin (tot i que moltes seran de més de 7 dies) i només hi haurà nomenaments especials quan faltin molts professors i el centre ho requereixi. Per altra banda no consideraran com a temps treballat els substituts que no tinguin nomenament.

Respecte als triennis, estadis o jubilacions, es poden continuar demanant i si hi ha algun endarreriment en la tramitació per part del Departament no afectarà a la quantia del que s’ha de cobrar.

Respecte als nomenaments de juliol, la part sindical demana que no es requereixi haver treballat un dia al tercer trimestre, que el temps de confinament és resti de l’exigència del compliment dels 6 mesos i que si oposites igualment no hagis de fer la formació del juliol encara que la presentació sigui al setembre. Aquest tema ha quedat pendent i el podrem tornar a tractar.

  • Darrera modificació: 04/05/2020 18:49