Reunió virtual de 3 de desembre de 2021

El Departament confirma que en les seves peticions per als pressupostos de la Generalitat, que previsiblement s’aprovaran el 23 de desembre, no s’inclou la reversió de les retallades que arrosseguem des de fa més de 10 anys. Així, de moment, continuarem amb 19 hores lectives, les ràtios a secundària seguiran en augment, els majors de 55 anys no gaudiran de la reducció de les 2 hores lectives, el primer estadi continuarà als 9 anys i no sabem si continuaran els contractes de terç de jornada. Professors de Secundària (aspepc·sps), continuarà la lluita fins que el Department tingui en compte que la càrrega de treball del professorat s’ha incrementat molt en els últims anys i que, per tant, ja no es tracta solament de recuperar la jornada anterior a les retallades sinó que també caldria reconèixer el temps que ocupen aquestes. Sí es recollirà en els pressupostos el complement econòmic per l’exercici de càrrec directiu.

Alguns grups parlamentaris ens han informat que “alguns directors” de la Junta Central han demanat al parlament el retorn a les 28 h de permanència a secundària, fruit d’una retallada, no ho oblidem, al·legant fins i tot la manca de professionalitat dels docents. Professors de Secundària (aspepc.sps) vol manifestar:

 1. Sabem que el propi Departament va alentar en el seu moment les queixes al respecte però no acceptem que es digui que és una petició majoritària ni que estigui clara quina és la legitimació d’aquest grup que ha elevat les queixes al parlament.
 2. Considerem indigne que es demani aquest increment. El professorat de secundària està esgotat. La defensa d’una jornada laboral digna ha costat molts esforços i no podem admetre que les actuals condicions laborals siguin pitjors que les de fa un temps. Les direccions que es queixen podrien haver demanat el retorn a les 18 hores lectives i així s’hagués recuperat un gran volum d’hores per coordinacions. Hores, que, a més, no sempre es reparteixen equitativament.
 3. Agraïm que moltes direccions hagin respectat la normativa i hagin reduït aquelles reunions i comissions que no feien més que potenciar “presencialitat inútil” als centres. Cal dir que normalment els seus centres són els de millor ambient psicosocial i millors resultats d’aprenentatge.
 4. El Departament continua pensant que cal tornar a incrementar aquest horari. Demanem al professorat que en sigui conscient i que si no vol patir de nou aquesta retallada cal fer una defensa explícita de la mesura allà on puguem.

Està previst que es publiqui al DOGC la resolució de convocatòria del concurs de directors cap al 12/15 de gener, amb la intenció que les sol·licituds es lliurin del 15 al 30 de gener aproximadament. A principis d’abril s’hauria d’haver acabat ja el procés.

Professors de Secundària (aspepc·sps) ha tornat a expressar el seu rebuig a aquest model de direcció que deriva del decret 155/2010, de 2 de novembre. En el seu moment ja vam avisar de que incrementaria l’arbitrarietat en molts centres, com així ha estat. També ha manifestat la vergonya que suposa haver de denunciar any rere any la manca de places a l’accés a la formació que és requisit per accedir a la direcció. En el seu moment el Departament va justificar el canvi de model perquè ningú volia ser director quan realment hi ha cues per fer el curs i opacitat en la denegació de l’accés a molts sol·licitants. El primer pas per tal que el Departament demostri que creu en el seu model seria que cap candidat que vulgui accedir a aquesta formació es quedi fora, de manera que el procediment de selecció pogués ser basat en els mèrits i en la lliure concurrència.

Places convocatòria 2021-2022
Places taxes resposició

El Departament exposa els 2 punts directament.

S’han convocat 13.495 places, 5.005 el 2018, 5.000 el 2019, 3.490 el 2020 entre tots els cossos. Han quedat cobertes 11.267 places, 2.228 places han quedat desertes entre les tres convocatòries i s’han de tornar a convocar.

Escenari de futur

El Reial Decret Llei 14/2021 serà substituït, abans d’acabar l’any, per una llei que estableix un nou procés adicional d’estabilització seguint-se executant els processos ja començats.

També està en marxa el procés de modificació del Reial Decret 276/2007. El Ministeri afirma que serà ràpid, però trigarà uns 6 mesos, fins l’abril maig 2022. Hi pot haver novetats com ara proves no eliminatòries o una prova única.

L’’estabilització de l’ocupació pública per la via de concurs de la nova Llei serà oberta a tots els aspirants, atès que ha de contemplar els principis constitucionals de mèrit, igualtat i capacitat. Com a exemple proposat pel Ministeri, sense que sigui una hipòtesi de treball, es podria afegir una memòria, una exposició d’una UD. Aquest procediment està pendent de negociar a nivell estatal i després autonòmic.

Cal definir quines places són estructurals, per saber quines s’han d’oferir com a noves places d’estabilització per la via del concurs de mèrits. Ho haurà de fer cada comunitat autònoma previ acord amb la part social. L’oferta ha de fer-se pública abans de l’1 de juny de 2022, la convocatòria abans del 31 de desembre de 2022 i l’execució abans del 31 de desembre de 2024.

El calendari de la convocatòria està obert i s’acabarà de negociar en la Mesa Sectorial el dia 15 de desembre de 2021.

Professors de Secundària (aspepc·sps) sosté que l’estabilització del professorat interí és una prioritat i que la millor manera de garantir-la és la derogació del Decret de Plantilles.

I demana que:

 • La convocatòria 2021-2022 es faci pública amb la major celeritat per respecte i seguretat del professorat que està estudiant.
 • S’ofereixi el major nombre de places en el procés d’estabilització per la via del concurs de mèrits evitant fases arbitràries, amb una valoració de mèrits objectiva.
 • Respecte dels procediments d’adquisició de noves especialitats, Professors de Secundària demana que es faciliti el procés tant com ho permeti el RD 276/2007 per tal de minimitzar els greuges comparatius pel professorat que ha superat els darrers processos selectius.
 • Per a la propera Mesa Sectorial del dia 15 de desembre demana, amb caràcter previ, les dades de plantilles amb el tipus de plaça i qui les ocupa ( funcionaris de carrera, interins), temps que cada plaça consta en el catàleg del centre, i totes aquelles necessàries per comptabilització de les places objecte de concurs.
 • Es tingui en compte en els nous processos els professors amb fases d'oposició prèviament aprovades sense haver estat seleccionats.
 • Surtin totes les places al concurs de trasllats per garantir l’estabilitat de tot el personal docent.

El Departament es compromet a enviar les dades necessàries abans de la propera Mesa Sectorial on s’acabaran de concretar els diferents aspectes.

 • Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que el procediment de cobertura de substitucions de professors contractats en règim laboral dels centres integrats a la xarxa pública es realitzi amb professorat de la borsa de treball i se’ls reconegui com a serveis prestats. El Departament confirma que és així: el professorat substitut és de la borsa, cobra el que li pertoca com a funcionari interí i la substitució compta com a serveis prestats a la borsa.
 • Respecte del cobrament del juliol 2016 per aquells substituts que han realitzat ara la formació, el Departament diu que no pot donar una resposta concreta perquè ara ha de pasar al SEPE la consulta sobre qui va cobrar l’atur.
 • El Departament confirma la convocatòria d’una Mesa Sectorial sobre FP per al 20 de desembre.
 • El Departament ha de cobrir totes les vacants de la mentoria digital si vol cobrar els fons europeus i per això obre una nova convocatòria.
 • Comença la prova pilot perquè la resposta sobre permisos es doni a través de l’ATRI en Terres de L’Ebre i Catalunya Central. El previst és que al febrer del 22 estigui a tots els Serveis Territorials.
 • El Departament diu que traslladarà la pregunta sobre el dret a interrompre la maternitat en el cas de les famílies monoparentals.
 • No caldrà esperar fins al tercer mes per cobrar les tutories, es farà des del primer moment.
 • Canvi de criteri en els confinaments COVID: Si ja hi ha algun immunitzat en el grup, es confina persones i no el grup. Salut és qui decideix qui es confina. Lógicament si un grup té tots els alumne confinats menys 1 no sortirà en les estadístiques de grups confinats, la qual cosa s’ha de tenir en compte perquè pot distorsionar les estadístiques.
 • Darrera modificació: 03/12/2021 17:45