Mesa sectorial de 5 de juliol de 2022

Es convocarà concurs oposició per a 52 places d’inspecció. La primera prova serà un cas pràctic (3h). Es permetrà als aspirants dur el seu ordinador portàtil per consultar normativa. Es llegirà davant del tribunal que podrà fer preguntes. La segona prova serà sobre el temari català i la tercera sobre l’estatal. Totes les proves són eliminatòries. Es requereix 8 anys d’experiència com a funcionari de carrera i les titulacions requerides per la LOE.

Professors de Secundària (aspepc·sps) pregunta pel calendari provisional però no obté resposta més enllà de que es publicarà, que es pretén desenvolupar les proves sense pressa al llarg del curs vinent i que les adjudicacions provisionals seran a data 1/09/23. Com en l’anterior convocatòria s’ordenarà els aprovats sense plaça en la llista corresponent per ser nomenats en comissió de serveis si hi ha places disponibles.

El Departament es compromet a publicar els criteris de correcció amb 15 dies d’antelació i a que els supòsits pràctics d’anteriors oposicions es facin públics.

Els recursos presentats per Professors de Secundària (aspepc·sps) han estat fonamentals perquè les últimes convocatòries s’hagin celebrat. Tot i que el procediment continua sent poc objectiu, si més no evita els nomenaments directament a dit.

El Departament s’ha atès al decret estatal que regula el procediment. No obstant, Professors de Secundària (aspepc·sps) ha fet notar que la gradació en la titulació d’idiomes pot ser impugnada, perquè el decret base atribueix a totes les titulacions avançades 0.5 punts (en la normativa de referència era a partir del B2).

Es preveu que les sol·licituds es presentin immediatament després de la publicació, en la primera quinzena de setembre. València i Balears ho faran posteriorment, amb la resta de l’estat. Serà possible la participació als 2 procediments.

No caldrà presentar el que es tingui registrat a ATRI i XTEC. L’aspirant tindrà accés a la seva puntuació durant el procediment. Una vegada lliurada la sol·licitud no es podrà modificar. El formulari serà únic i les diferents sol·licituds sortiran prioritzades. Les taxes es cobraran per cada sol·licitud, tot i que des del principi s’ha demanat que es considerés procés únic. El Departament ha dit que estudiarà la possibilitat de devolució en el cas de què la persona obtingui plaça en el concurs de mèrits i ja no calgui que participi en els concursos oposició previstos que es convocaran cap al novembre.

El professorat tècnic d’FP es presentarà com a tal i després, si és seleccionat, podrà fer la reconversió al cos de secundària, si compleix els requisits de titulació. En el cas del concurs oposició, segurament ja estarà aprovat el decret estatal i les places sortiran directament com a places de secundària.

Els mèrits a computar seran els que es tinguin en la data de la publicació de la convocatòria.

El desempat es farà d’acord amb l’experiència, valorant primer la de l’especialitat, després la del cos i per últim la de cossos diferents.

Es vol tenir conclòs el procediment cap al mes de març. El nomenament com a funcionaris de carrera seria amb efectes d’1 de setembre de 2023.

Situació del funcionaris en pràctiques que seran nomenats a 1 de setembre de 2022: Podran demanar plaça en el concurs de trasllats del curs vinent per obtenir destinació definitiva. Si després, per qualsevol raó, no aprovessin les pràctiques i les haguessin de repetir, participarien en les adjudicacions d’estiu amb prioritat per als docents amb plaça pel concurs de mèrits.

De moment, el Departament no ha respost la petició que va realitzar Professors de Secundària (aspepc·sps) per tal de reduir el període de pràctiques a un trimestre.

Els processos d’estabilització extraordinària no inclouran tothom i menys al personal més jove que acaba d’entrar. El Departament no es vol comprometre a una contractació estable i amb garanties del personal interí i s’entesta en mantenir els nomenaments arbitraris, a dit i anuals, per poder seguir mercadejant amb els llocs de treball que ocupen persones, no números, que depenen de la seva feina. Professors de Secundària (aspepc·ps) ha lluitat i seguirà lluitant perquè aquesta injustícia recolzada en el Decret de plantilles i que només es dona al Departament d’Educació, acabi d’una vegada. Tots els qui porten uns anys treballant i ens coneixen saben que és així. La vida laboral dels docents al Departament no pot dependre dels capricis dels il·luminats del moment. De moment, Professors de Secundària (aspepc·sps) ja ha aconseguit que la seva denúncia, solitària al començament, sigui ara un clam.

La mesa tornarà a tractar aquest punt previsiblement l’11 de juliol.

Aquest punt suposa renovar la retallada de les 2 h lectives pels més grans de 55 anys. La part social s’ha aixecat de la mesa per tal de deixar clar que no negocia retallades. És immoral que mentre es gasten els diners en xiringuitos, publicitat i contractes opacs, es mantinguin unes retallades que es va presentar com a temporals i que seguim patint des de fa 12 anys. Caldrà continuar amb les mobilitzacions proposades i fer un seguiment massiu.

No s’ha pogut celebrar perquè la part social s’ha aixecat de la mesa.

  • Darrera modificació: 07/07/2022 10:24