Mesa sectorial de 05 de juliol de 2023

Es manté un anys més la retallada que va suposar de les 2 hores lectives de reducció per als majors de 55 anys. Esperem que la nova consellera compleixi amb la seva paraula i el mandat del parlament per tal de què aquest sigui l’últim curs que no les gaudim.

Tal com estan regulades actualment, aquestes hores de reducció complementària fixa pot ser fins i tot perjudicial demanar-les ja que no es permet compaginar amb altres reduccions i càrrecs i no queda clar quina és la feina que es pot exigir a canvi.

Professors de Secundària (aspepc.sps) ha recordat que va fer arribar al Departament la següent proposta, que ara compartim amb el professorat:

5. Retorn al caràcter lectiu de les dues hores de reducció al personal major de 55 anys: Implantació a 1 de setembre de 2024.

Proposem que aquest apartat quedi redactat de la següent manera:

“A partir d’1 de setembre del 2024 podran gaudir d’una reducció de 2 hores lectives el personal funcionari de carrera i interí destinat en centres docents dependents del Departament d’educació que hagin complert entre 55 i 59 anys abans de l’1 de setembre de l’any en què es demana la reducció i una reducció de 4 hores lectives els docents que hagin complert 60 anys o més abans de l’1 de setembre de l’any en què es demana. Aquesta reducció serà acumulable amb altres que es puguin estar gaudint”.

El Departament diu que estudiarà aquesta millora proposada. La reducció de 2 hores lectives per als més grans de 55 anys suposen unes 700 dotacions.

És un programa finançat per l’UE per a docents novells, que s’incorporen al sistema educatiu, per tal de completar la capacitació per la docència un curs. De moment és una prova pilot i de participació voluntària. Els participants han de tenir menys de 3 mesos d’experiència, la formació serà acreditada i tindrà reconegut el temps com a experiència docent, amb cobrament corresponent a la dedicació de mitja jornada de docència supervisada que realitzaran. L’altra mitja jornada serà de formació específica. No hi ha retribució específica per al tutor mentor però sí ’alliberament d’hores de docència i reconeixement d’hores de formació. Hi ha 57 centres participants i 186 mentors considerats aptes. Els interins que no tinguin el màster però sí el compromís també podran participar. Entre els inscrits que compleixin els requisits es respectarà l’ordre de la borsa.

Professors de Secundària (aspepc.sps) ha assenyalat:

  1. De moment és una prova pilot però no veu lògic que s’acabi obligant el docent a fer el màster i, a més un any cobrant només la meitat al centre fent aquesta mena de “MIR”. En tot cas hauria de ser suficient amb una de les dues opcions.
  2. S’hauria de pagar al docent tota la jornada, que és el que se li exigirà que estigui disponible.
  3. És preocupant que acabi servint per homogeneitzar i validar només uns tipus de “mètodes” pedagògics, vinculats als projectes i àmbits, tot i que els seus resultats estan molt en entredit. Ha de ser possible l’heterogeneïtat en els docents i en les formes d’ensenyar i l’objectiu ha de ser aconseguir que els alumnes adquireixin coneixements sòlids i profunds de les matèries.
  4. Cal que no es generin discriminacions entre els tutors de les pràctiques dels màsters i d’interins novells i els mentors d’aquests programes. També cal tenir cura de no incrementar les diferències entre els interins que accedeixen a aquest programa i els que no.

El Departament ha explicat que en les adjudicacions provisionals hi ha professors que se’ls ha reconegut ara la plaça de concurs de mèrits però que com ja estaven fetes les adjudicacions provisionals, i tal com ja preveu la resolució, se’ls mantindrà la plaça que han obtingut encara que no sigui la del CM. Tenen 93 nous adjudicats per CM que no tenen adjudicació però intentaran no moure interins i se’ls contactarà personalment perquè puguin escollir entre les places que queden disponibles, respectant l’ordre de les llistes.

  • Darrera modificació: 11/07/2023 10:22