Mesa sectorial de 7 de juny de 2017

Aplicació de l'acord de la mesa sectorial de personal docent de 31 de gener de 2017 pel qual s'acorden mesures en matèria de personal docent no universitari a partir del curs 2017-2018.

L'Administració ens informa que s'incrementaran en dues dotacions els centres de batxillerat de menys de 8 grups, en 1,5 els que estiguin entre 9 i 11 i en 1 els que siguin de més d'11 grups, i que s'ha modificat la tipologia dels centres per poder afegir-hi més dotacions. Les USEES amb més de 10 alumnes tornaran a tenir una dotació i mitja (es recupera la mitja que es va perdre amb les retallades). També s'augmenta el nombre d'aules d'acollida i les dotacions per a les escoles d'educació especial que presten serveis a les escoles i instituts en el marc de l'escola inclusiva.

La part sindical diu que no s'ha negociat on anaven les dotacions i seguim sense els números concrets de dotacions incrementades. També comenta que no s'ha recollit la demanda de passar a mitja jornada com a mínim els contractes d'1/3 . A més a més es demana que es vigili que realment els centres facin 19 hores i que l'hora reduïda sigui de l'horari no fix per a què no es converteixi en hora de guàrdia.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc-sps) assenyala que ja havia avisat que, si l'hora lectiva reduïda es convertia en una altra d'horari fix, no es podria controlar que fos una guàrdia o no. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc-sps) ja ha explicat en diverses ocasions per què no va signar aquest pacte i ara només confirma que el que havia pronosticat s'està complint. Per culpa de la signatura precipitada i potser més dolosa del que sembla, el professorat ha perdut l'oportunitat de retornar a les 18 hores lectives i de reduir les hores de permanència a 24, tal com s'està fent a la resta de l'Estat. Volem recordar que en l'acord que van acceptar USTEC, CCOO i UGT el que es va signar és la substitució de la reducció de la 2na hora lectiva, que és el que havia recollit el Parlament, per les dotacions destinades al model d'escola inclusiva. El retorn a les 18 h lectives, tal com el Sindicat Professors de Secundària (aspepc-sps) ha reiterat, hauria estat una mesura molt més equitativa, més transparent i amb una repercusió més equitativa per a tot l'alumnat i professorat. És sorprenent que els sindicats signants hagin considerat (i amb les seves reunions amb el MUCE així ho van deixar clar) que la reducció d'aquesta hora era només una millora en les condicions laborals (objectiu que sembla estrany que per a un sindicat no sigui prioritari) i no també una mesura prioritària de qualitat educativa, ja que permet al professorat de tenir més temps per preparar les classes, corregir i atendre tots els alumnes. L'acord signat amaga moltes opacitats i molts privilegis.

Per culpa de la signatura precipitada i potser més dolosa del que sembla, el professorat ha perdut l'oportunitat de retornar a les 18 hores lectives i de reduir les hores de permanència a 24
  1. La part sindical demana que el Departament reconegui que les sentències sobre el cobrament dels sexennis els obliga a pagar els endarreriments en cas que s'hagi reclamat el sexenni tard. El Departament no reconeix aquesta obligació de moment.
  2. La part sindical demana que ja que s'ha aprovat el protocol en cas d'agressions greus al professorat en la que no estigui implicat l'alumnat, es recollin altres mesures, com ara hores per a psicopedagogs. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc-sps) ha denunciat reiteradament que aquest protocol era una mesura merament burocràtica i que res no canviarà si no hi ha tolerància zero a la violència i una protecció institucional a l'autoritat del professorat, sotmès constantment a una situació que posa en qüestió la seva professionalitat, i que està generant en la pràctica un encobriment de la violència als centres i la desprotecció de l'alumnat afectat per les agressions.
  3. La part sindical recorda al Departament que la substitució dels càrrecs directius s'han de cobrar des del primer dia. El Departament diu que ja ho fa així i que de fet té un model normalitzat per fer la declaració.
  4. La part sindical demana dades sobre aprovats en les oposicions i denuncia el mal funcionament de l'ESFERA.
  5. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc-sps) denuncia que, en les escoles d'adults, inspecció de treball està passant enquestes de valoració del professorat i que no és la funció que li correspon. El Departament diu que no en sap res. Per a què n'estiguin al cas se'ls ha enviat les enquestes en qüestió.
  6. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc-sps) demana al Departament que recordi als tribunals de selecció que les places ofertes no són només d'oposició, sinó també de concurs i que ho haurien de tenir en compte a l'hora de qualificar.
  • Darrera modificació: 08/06/2017 20:17