Mesa sectorial de 7 de juny de 2019

El Departament torna a suspendre el dret a la reducció de 2 hores lectives del professorat més gran de 55 anys. La reducció de les hores complementàries es podrà demanar fins al 7 de setembre pels qui vagin a un institut nou. Es neguen a fer cap canvi en el redactat per tal d’unificar els criteris en els diferents centres a l’hora d’aplicar la reducció.

Hi ha 18.316 professors afectats per la mesura i revertir aquesta retallada costaria poc més de 8 milions d’euros. Serien aproximadament 800 dotacions.

El Departament diu que no ho poden fer perquè no hi ha pressupostos però que si poguessin ho farien i que no és una qüestió de voluntat política.

Hem de recordar que els grups parlamentaris van deixar clar que hi havia procediments i diners per revertir les retallades. En aquella mateixa reunió el representant del grup parlamentari republicà va deixar clar que també era una qüestió de prioritats, cosa que significa que les condicions laborals del professorat no serien considerades una d’aquestes prioritats. Tant les reduccions lectives per als més grans de 55 anys com les 18 hores lectives de jornada s'estan restablint arreu de l’estat. Només a Catalunya el professorat de secundària pateix 28 h de permanència al centre; retornar a les 24 h no necessita cap canvi en el pressupost.

Mentre el Departament planeja establir un suculent complement de més de 800 € per als coordinadors dels Serveis Educatius als Serveis Territorials (ho han retirat d’aquesta ordre perquè ho volen introduir en un acord a part) continuen negant-se a pagar les substitucions dels càrrecs de tutoria i cap de departament des del primer dia, no volen reconèixer la tutoria de l’FP dual ni la coordinació dels que s’ocupen del pla català de l’esport, ni accepten la recuperació del primer estadi als 6 anys, entre altres restitucions que tampoc serien un sotrac pressupostari.

USTEC diu que plantejarà un topall de 3 guàrdies per al professorat de secundària. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc.sps) reconeix que seria una millora, però no pot menys que recordar que no s’hauria de demanar aquesta mesura, si en el seu moment ens haguessin donat suport en la nostra demanda del retorn a les 24 hores de permanència i no haguessin signat cap pacte sense aquest reconeixement.

Es demana al Departament que els documents de les instruccions d’inici de curs s’enviïn abans per poder fer la nostra feina i les actes es vagin aprovant a mesura que es fan les reunions.

Es demana que per als permisos d’obligada concessió es redacti d’una altra manera el vistiplau de les direccions, per no donar peu a males interpretacions i que a les reduccions de jornada es marqui la preferència per una franja horària de les persones que redueixen. El Departament no veu necessari canviar res.

  • Darrera modificació: 11/06/2019 10:26