Mesa sectorial de 9 de març

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta núm. 02/2016, corresponent a la sessió del dia 28 de gener de 2016.
  2. Anàlisi de la prova pilot al Servei Territorial del Maresme-Vallès Oriental, pel que fa al procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacant o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics.
  3. Resolució XXXX, per la qual s’amplia el procediment telemàtic per a la comunicació de llocs vacants o per substitució i la selecció de personal interí docent per part de les direccions dels centres educatius públics als Serveis Territorials XXXXX.
  4. Ordre ENS/xxx/2016, per la qual s’estableix el calendari del curs 2016-2017 per als centres educatius no universitaris de Catalunya.
  5. Torn obert de paraules.

El Departament informa que tots els funcionaris que estiguin habitualment en contacte amb menors han de presentar l'autorització per a requerir el registre de delinqüents sexuals. En cas de què algú no vulgui presentar-la, se li demanarà el certificat de penals per a confirmar que no té antecedents d'aquesta mena. Els substituts que encara no hagin treballat i encara no se'ls hagi demanat, signaran l'autorització amb el seu primer contracte. En el seu moment ja vam manifestar que no considerem que sigui una mesura que resolgui res (cap dels casos que estan apareixent ara tenia antecedents i la majoria d'abusos es produeix en el si de la família) i que estableix una presumpta culpabilitat que no està justificada pels fets.

El Departament aporta dades del nou procediment: s'ha utilitzat en un 19% dels nomenaments. Sobre el total de centres, l'han emprat un 40,2% d'escoles i un 31,1% d'instituts. Un 62,1% ha fet 3 entrevistes i un 10,7% més de 6. Les dades corresponen a aquest curs, tot i que la prova es va iniciar al març de l'any anterior. L'administració diu que, en opinió dels directors dels centres, ha funcionat molt bé i que s'han utilitzat per substitucions de llarga durada o de dificultat pel perfil demanat. No s'aporta cap prova ni dada al respecte.

Així mateix manifesta que no té constància de cap queixa o reclamació. Sense possibilitat de negociar res, se'ns informa de que s'estendrà el sistema a Vallès Occidental, BCN-Comarques i Girona, a partir del proper mes de maig.

La part sindical respon unitàriament que:

1) Les queixes no arriben al Departament perquè les persones afectades tenen por de denunciar i res a guanyar. Es comenten els casos de dones embarassades, d'un director que ha fet les entrevistes fins arribar a la persona que coneixia i casos d'entrevistes en els quals la persona convocada percebia que es tractava d'un pur tràmit.

2) No sabem quants diners ha costat, quants dies han trigat en arribar els substituts, qui ha fet l'entrevista, què s'ha preguntat, etc. Tenim constància de casos d'endarreriment en el cobriment d'aquestes substitucions.

3) Falten les dades dels procediments d'urgència i difícil cobertura.

4) En què s'ha notat la millora del sistema? Perquè estem afegint burocràcia i despesa i no queden clares les millores i més en un context en què el substitut ha de passar per moltes proves quan entra i a més, pot no ser reclamat o ser objecte d'una proposta de no continuïtat en les adjudicacions d'estiu.

5) És poc àgil, feixuc i poc transparent. No hi ha cap control ni revisió del que es fa. Com a mínim s'hauria de limitar de manera expressa a substitucions de llarga durada i perfil específic.

6) En l'aplicatiu no hi ha res que indiqui que la selecció tingui a veure amb els projectes educatius dels centres Els mèrits són “ponderats” exclusivament pel director.

El Sindicat Professors de Secundaria (aspepc·sps), és la força sindical que amb més claredat ha lluitat contra el Decret de Plantilles, per la desregulació que suposava i les arbitrarietats a les quals podia obrir pas. En el seu moment vam presentar una llarga la llista de casos d'arbitrarietat a la consellera i apart del recurs judicial presentat, estem demanant als grups parlamentaris la seva derogació. És molt decebedor veure com treballa el Departament. No admet ni la més mínima crítica i qualsevol petició de revisió que demanem és denegada l'instant. Aquesta forma de fer és molt perillosa perquè finalment és una manera de no poder corregir res. Apart de l'ofec que ha suposat l'increment horari i les baixades de sou, una de les queixes que rebem més sovint és l'increment de la burocràcia, omplir fer papers que no serveixen més que per a maquillar dades i construir una realitat virtual que el Departament pugui utilitzar al seu gust.

El Departament presenta el calendari escolar per al curs vinent. Com a novetat a Secundària en l'article 3.1 apareix la possibilitat que es pugui començar les classes el 14 de setembre enlloc del 12 per causes de gestió de l'avaluació extraordinària o altres tràmits. Aquests dos dies s'hauran de recuperar i poden ser compensats amb dies de lliure disposició. El Sindicat Professors de Secundaria (aspepc·sps) ha demanat que s'aclareixi aquesta qüestió per no donar peu a perjudicis i malentesos.

- Hi haurà 3 dies de lliure disposició.

- Els centres de secundària que fan jornada intensiva han de seguir demanant la pròrroga perquè, tot i la nostra demanda, no es considera encara l'horari normal.

- Es permetrà l'ampliació horària d'acord amb els projectes de centre, sense que suposi increment de recursos…No se'ns explica com.

- Les activitats programades no acabaran abans del 30 de Juny. Tot i el redactat, més enllà d'aquesta data solament es pot fer un ús excepcional per a programar activitats que han de ser aprovades pel consell escolar i que, en tot cas, s'hauria d'estudiar fins a quin punt són discriminatòries. El redactat hauria estat molt més clar si es limités a dir: acabaran el 30 de juny. Cal recordar que el professorat no té dies d'assumptes propis (els coneguts com a “moscosos”) i que cobrem bastant menys que la resta de funcionaris del grup A, pels suposats dies de vacances que tenim de més.

Preguntem per les oposicions ja que el Parlament ha instat el Govern a convocar-les. Se'ns respon que aviat es convocarà una mesa sectorial sobre aquest tema. També, se suposa, cal convocar les oposicions al cos d'inspecció.

Es demana que es reguli el permís de la dona embarassada i que la reducció per cura de fill pugui deixar-se abans del 31 d'agost, atès que no es cobreix.

Hi haurà també aviat convocatòria de la mesa per a tractar el tema de l'FP i les proves d'accés.

  • Darrera modificació: 11/03/2016 14:23