Mesa sectorial de 10 de febrer de 2016

 1. Lectura i aprovació, si s'escau, d'Actes.
 2. Formació Professional.
 • Resolució de Plantilles 2015-2016
 • Ràtios i desdoblaments
 • Equiparació salarial PT/PS
 • Situació laboral del Professorat especialista
 • Formació del professorat
 • Càrrecs de direcció i de coordinació
 • Requisits de formació pedagògica
 • Formació en centres de treball: exercici de les tutories
 • Alternança simple i en formació dual
 • Requisits per impartir docència
 • Efectes laborals de la nova regulació dels Ensenyaments Artístics i de Disseny
 • Anàlisi, revisió i actualització, si s’escau, de l’acord d’FP
 • Condicions laborals del professorat d’ensenyaments a distància

2. Torn obert de paraules

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) demana que es modifiqui l'acta del 21 de desembre, en la intervenció que va tenir en el torn obert de paraules, davant la presentació del nou decret sobre Necessitats Educatives Especials, perquè la nostra intervenció quedi recollida en el sentit que la vam fer:
“El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) expressem el nostre rebuig a aquesta nova proposta del Departament, ja que darrere d'una pretesa voluntat d'integració de l'alumnat amb NEE, creiem que s'amaga la intenció de reduir les escoles d'educació especial i no hi ha cap garantia que no passi com fins ara, que més que fer-se càrrec de l'atenció especialitzada que necessiten, es tracti de desfer-se de la responsabilitat i de la despesa que comportaria una atenció que pensés realment en el seu desenvolupament personal i competencial. A més manifestem que, en una època de retallades com la que estem patint, un projecte que necessita de tanta inversió es farà a costa d'empitjorar les condicions laborals dels professors i d'incrementar la tasca burocràtica.”

USTEC planteja que s'hauria de demanar l' adscripció de l'Agència de Qualificacions Professionals a Ensenyament. El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) hi dóna suport. CCOO i UGT mantenen que estaria millor depenent de Presidència. El Departament es compromet a traslladar la posició de la mesa quan l'acta sigui definitiva, al Govern, que és qui té la competència per decidir.
També planteja que falten temes a tractar com l'aplicació de la LOMCE i la reversió de les retallades.

CCOO demana al Departament que es comprometi a arribar a un acord global sobre l'FP, ja que l'anterior ha quedat obsolet i en molts aspectes ja no s'aplica.

El Departament diu que no és el moment de plantejar un acord, perquè estem davant d' un projecte de canvi global del sistema de l'FP derivat de la llei 10/2015, de 19 de juny i hem d'esperar a veure el seu desplegament normatiu.

Es planteja també per part del Departament que no hi ha hagut més retallades en l'FP que les generals de tota la secundària.

El Sindicat Professors de Secundària (aspepc·sps) no està d'acord amb aquesta afirmació perquè cada cop té més feines afegides, el professorat d'FP, i l'assignació d'hores és el centre el que les distribueix com creu convenient.

Després de discutir el model de negociació, s'arriba a l'acord de crear comissions tècniques per tractar els temes proposats. El Departament enviarà una proposta.

Els sindicats demanem:
- Que es valori la situació generada per la formació pedagògica del professorat tècnic d'FP, ja que el Departament està contractant professorat sense el requisit perquè no tenen prou persones a la borsa, en canvi la gent que està fent el màster no podrà participar en els nomenaments d'estiu. El Departament diu que no pot aportar-nos una solució.
- Que es reverteixin les retallades derivades del RD del 2012: Tornada a les 18 h lectives, substitucions des del primer dia, ràtios, etc. El Departament diu que sense pressupostos són temes dels que no poden dir res.
- Preguntem per les modificacions en determinats permisos de l'Estatut de la Funció Pública. El Departament ens comunica que el permís de gestació de les embarassades a partir de la setmana 37 no és d'aplicació directa i que necessita desenvolupament normatiu autonòmic, que encara no han fet. Sí que seran d'aplicació directa la reducció per violència de gènere o l'excedència per violència terrorista.
- Plantegem el tema de l'equiparació de l'especialitat d' Enginyeria Tècnica Industrial a grau. La resolució no afecta a nivell d'accés a la funció pública. El Departament normalment permet impartir una especialitat quan en el grau s'han cursat 30 o més crèdits de la matèria, si no, es demana també màster.
- Hi ha graus als que se'ls demana el C2 per poder fer anglès. El Departament està estudiant perquè sigui el C1 el títol exigit.
- Oposicions: Segueixen esperant a veure l'oferta del 2016. Quan tinguin les dades ens informaran.
- Sobre l'oferta pública de grups, el Departament diu que no pot informar encara, però en canvi ja s'estan anunciant pèrdues de grups de P3 i manques d'espai per als alumnes d'ESO.

 • Darrera modificació: 15/02/2016 11:30