Diferències

Ací es mostren les diferències entre la revisió seleccionada i la versió actual de la pàgina.

Enllaç a la visualització de la comparació

Ambdós costats versió prèvia Revisió prèvia
Següent revisió
Revisió prèvia
sectorial:sectorial11012022 [11/01/2022 18:24]
jorge@secundaria.info
sectorial:sectorial11012022 [11/01/2022 19:34]
jorge@secundaria.info
Línia 34: Línia 34:
   * Treball per definir quantes places surten per concurs de mèrits. ​   * Treball per definir quantes places surten per concurs de mèrits. ​
   * Tot plegat ha de tenir lloc aquest 2022. Abans del 31 de desembre de 2022 s’han de publicar totes les convocatòries que s’han de dur a terme abans del 31 de desembre de 2024.   * Tot plegat ha de tenir lloc aquest 2022. Abans del 31 de desembre de 2022 s’han de publicar totes les convocatòries que s’han de dur a terme abans del 31 de desembre de 2024.
-  * El Departament exposa que el Ministeri ha facilitat un tercer esborrany, que explica.+  * El Departament exposa que {{ :​sectorial:​20211229_remision_rd_por_el_que_se_modifica_el_real_decreto_276.pdf |el Ministeri ha facilitat un tercer esborrany ​del nou procediment de concurs oposició}}, que explica
 +  * S’està treballant per un macroprocés,​ preparant aplicatius, etc 
 +  
 +**Professors de Secundària demana la convocatòria per aquest curs 2021-2022 de les 8.018 places (unes 6.000 dels cossos de secundària) que ara mateix és possible convocar. Això no exclou la convocatòria d’un concurs de mèrits atès que, només a secundària,​ hi ha unes 11.000 persones interines ocupant vacant i pel que sembla el Departament només preveu estabilitzar unes 2.300 places via concurs de mèrits. Demanem a la resta d’organitzacions que reconsiderin la seva posició i s’afegeixin a la demanda**.
  
 +Professors de Secundària demana que s’incorpori a l’acta de la sessió d’avui el seguiment de l’acord de la Mesa de 15 de desembre segons el qual les 3.816 places de reposició per jubilacions ja aprovades dels 3 últims anys tampoc es convoquen atès que els altres sindicats s’hi van negar i el Departament els va escoltar, amb el compromís de convocar-les tant aviat com es publiqui el nou Reial Decret d’ingrés (substiuirà l’actual RD 276/2007) previst per la primavera. **Insistim en que difícilment hi haurà convocatòria aquest curs 2021-2022**.
 +
 +**Professors de Secundària exigeix que es convoquin les 4.202 places pel cos de professors de secundària per aquest curs 2021-2022 encara previstes a la web del Departament,​ juntament amb les 104 de professors d’EOI, les 59 de professors d’arts i les 12 de mestres de taller**. Que es compleixin les dues possibilitats d’ingrés per especialitat previstes a què es va comprometre el Departament,​ cosa que no ha passat. La no convocatòria provoca un greuge irreparable a tots aquells professors que han estat estudiant pel procediment selectiu des de fa anys. 
 +
 +Professors de Secundària demana:
 +
 +  - Que en els nous processos d’estabilització es tingui en compte de manera preferent el professorat que ha superat prèviament alguna fase de processos selectius sense ser seleccionat (DOASP). Per exemple, amb l’obtenció de la màxima puntuació de l’apartat “altres mèrits”.
 +  - Que es prevegi un procediment d’adquisició de noves especialitats per tot el professorat que ja és funcionari de carrera, amb titulació adient, de forma voluntària i simplificada. No té sentit un procediment d’accés via concurs de mèrits que crei greuges comparatius per a tots els professors que ja són funcionaris.
 +  - Objectivitat. En un concurs de mèrits aquests han de ser objectivables evitant al màxim qualsevol tipus d’arbitrarietat. No pot haver-hi entrevistes,​ informes subjectius ni procediments similars.
 +  - Un esborrany de concurs de mèrits concret del Departament d’Educació per treballar-lo.
 +  - Que totes les places existents al sistema surtin al concurs de trasllats, com a forma de provisió de llocs de treball ordinària que és.
 +  - A fi d’estabilitzar tot aquell professorat que no esdevingui funcionari de carrera insistim en la derogació del Decret 39/2014 (de plantilles). En cas contrari cal un acord d’estabilitat per aquell professorat interí que no esdevingui funcionari de carrera
 +
 +===== Torn obert de paraules =====
 +
 +El Departament exposa que hi haurà nomenaments diaris fins el dia 21 de gener i que s’agilitzaran tants nomenaments com calgui per cobrir les eventuals baixes motivades per COVID.
 +
 +Davant la demanda de tots els sindicats de protecció del professorat front a la pandèmia el Departament diu que estudiarà si és possible fer arribar mascaretes FPPII per a tots els docents i que se li comuniquin els problemes de ventilació o altres tipus en els centres. Segons el Departament les proves d'​antígens depenen de Salut, els permisos de conciliació segueixen vigents i si hi ha persones vulnerables que necessiten més adaptació o fins i tot no fer classes presencials es poden adreçar als seus Serveis Territorials per valorar el seu cas. 
 +
 +Professors de Secundària recorda que la llei de Prevenció de Riscos exigeix no solament fer els protocols sinó també facilitar el seu compliment mirant on es troben les dificultats del seu compliment: és difícil ventilar si fa fred, portar tota la jornada la mascareta sense descansos i evitar les aglomeracions,​ que amb les ràtios vigents es produiexen a les aules. També cal millorar molt la gestió dels casos, una vegada se sap que hi ha positius no s’ha anat prou ràpid ni s’han fet les proves necessàries per aïllar el virus.
 +
 +El Departament suspèn la reunió aquí i demana que les qüestions del torn obert se li remetin per correu electrònicl. Són les següents:
 +
 +Professors de Secundària (aspepc·sps) **demana que es convoqui amb caràcter immediat un concurs d’accés a càtedra**, per tal que els catedràtics representin el 30% del total de docents dels cossos corresponents. Aquesta xifra és la previsió màxima de la LOE-LOMLOE en la seva DA 12a.3. Amb la finalitat de conèixer l’estat de la situació, Professors de Secundària demana les dades de catedràtics en actiu en els diferents cossos i quin percentatge representen sobre el total.
 +
 +Professors de Secundària demana quan està previst d'​aplicar al professorat l’increment de sou del 2% previst a l’[[https://​www.boe.es/​buscar/​act.php?​id=BOE-A-2021-21653|article 19.2 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de  l’Estat per l’any 2022]].
  
  
  • Darrera modificació: 11/01/2022 19:34